ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..

Σάμπα τσαι Τσιουρακά28–29 του Νοέμπρη 2020 : Α Τσακωνοπαρέα . 

Μοναστσήρι : Εγκλειστούρι : του Πάνου Μαρνέρη . 

Το μοναστσήρι τ’Αγιε Γιάννη νη Εγκλειστούρι ένι  ένα παρατητέ μοναστσήρι . Ένι χκιστέ σε ψέλη 550 μέτςhα.τσαι ένι ερικχούμενε αναμεταξύ τα Ορθοκωστά τσαι το Ρειογκινέ,γιούρε τα 8 χιλιόμετρα από τον Πραστέ  τσαι ένι γιορτάζουντα τουρ 29 του Αγούστου .

Εχκίστε  γιούρε το 1700 από το ότσι ένι δενάχουντα  από τουρ αγιογραφίε τσαι ο ρυθμό Αγίου σε ρυθμό του Σταυρού με  τρούλε .  Το δάπεδε ένι στρουτέ. με πάτσε τσαι ένι έχουνντα εικόνε με λιοντάρια τσαι το διτσιούφαλε αητέ. Ηγούμενε τότθε έκι ο Διονύση τσαι έκι έχουντα μιτσά περουσία τθο Γιαλέ τσαι τθον Άγιε Λίδι . 

Το 1806 νι ένι αναφερίκχου ο περιηγητή Ουίλιαμ Μάρτιν Ληκ με το όνουμα Κλεισούρα . 

Το 1812 το μοναστσήρι έκι λειτουργούντα γιατσί νι ένι αναφερίκχου ο επίσκοπο Ρέοντος τσαι Πραστού Ιάκωβο. Το 1821 ηγούμενε έκι ο Ιωσήφ τσαι  εδούτσε πρεσσοί παράδε για το χκίσιμο τα σκολεία . Το 1834 το μοναστσήρι διαλύτθε με διαταγή του Όθωνα γιατσι ό’κι έχουντα αρτσετοί καογέροι . Από τότθε ενάτθε μετόχι τα Ορθοκωστά . Από το μοναστσήρι ένι σουσκούμενε ο Άγιε τσαι ένα δίπατε χκίριε, Το άλλιου ένι όλιου βροντατέ .

 

Καλε ξημέρουμα θιλενάδε τσαι θίλοι . Απαραμάτε γεροί. 

……..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

………….. 

Το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη ή Εγκλειστούρι είναι ένα παρατημένο μοναστήρι.  Είναι κτισμένο σε υψόμετρο 550 μέτρων  και βρίσκεται μεταξύ της μονής της Ορθοκωστάς και του Ρειοντινού γύρω στα 8. Χιλιόμετρα απόσταση από τον Πραστό.  Εορτάζει στις 29 του Αυγούστου.  Χτίστηκε γύρω στο 1700 από το ότι φαίνεται από τις Αγιογραφίες. Η εκκλησία έχει ρυθμό σταυρού με τρούλο.   

Το δάπεδο είναι στρωμένο με πλάκες και έχουνε εικόνες με λιοντάρια και του Δικεφάλου αετού . Ηγούμενος τότε ήταν ο Διονύσης. Το μοναστήρι είχε μικρή περιουσία στον άγιο Ανδρέα και στο Λεωνίδιον.  Το 1806 το αναφέρει ο περιηγητής Ουίλλιαμ Μάρτιν Ληκ με το όνομα Κλεισούρα. Το 1812 το μοναστήρι λειτουργούσε.  Το  αναφέρει ο επίσκοπος Ρέοντος  κα Πραστού Ιάκωβος.  Το 1821 ηγούμενος ήταν ο Ιωσήφ και έδωσε πολλά χρήματα για το χτίσιμο των σχολείων.  

Το 1834 το μοναστήρι διαλύθηκε με διαταγή του Όθωνα γιατί δεν  είχε αρκετούς καλογήρους . Από τότε έγινε μετόχι της Ορθοκωστάς.  Από το μοναστήρι σώζεται η εκκλησία και ένα δίπατο κτίριο το άλλο όλο έχει γκρεμιστεί.. 

Καλό ξημέρωμα φιλενάδες και φίλοι . Παραμείνετε υγιείς 

…… ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ … 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *