ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

Αρτεμι σιάτη μι συχαρητήρια ντι. Να έχερε όμορφο τσαι κα χρονία 

Ντ’έμε Φχαριστούντε τσαι ντ’έμε καμαρούκχουντε. 

…………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..Άρτεμις Μανούσου

2023: Α Τσακωνοπαρέα .Σάμπα τσαι Τσιουρακά 27–28 του Γενάρη. 

Κουιτέ #133 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ»

Διαστευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη.

 

Έγκεινη τ’όνειρε με ταράε αλλά ο πέκα νι του ατςhούπου μι αν τσαι ετήνε με ‘πέτσε το δικό σι . 

Τα Δέφτερα συνταχούλια, κατά τουρ εφτά α ούρα,ενιάκαμε τα κχαμπάνα . Ετθάκα τσαι ρωτήκα το τσι ένι τςhάχουντα. Με πέκαει ν’ νάρουμε από ένα μπέτσιμο τσαι το φαΐ ταρ αμερή τσαι να κχαμπάμε τθο σκολείε. Ατσhοίποι,γουναίτσε,τσαι καμπτζία γεράδε τσαι νέοι, όλοι τθο Δημοκικό σκολείε .Έτρου τσαι ενάτθε. Ανταμούκαμε με του γειτόνοι τσαι φύγκαμε όλοι μαζί. Τθο σκολείε, τάτσου από τον πόρε,όπφουρ έμαει μπαήντε του σκάλε χουρίαει νάμου, γουναίτσε από τουρ ατσhοίποι. Έμαει από του πρώτοι πφ’εμπάκαμε τάσου .Όρπα οράκα νία γουναίκα πφι ο άτσhωπο σι έκι έφορα τθα Καλάβρυτα. Έκι ντουκχουμένα τσαι σταμοδέρα.. Νιε ζυγούκα τσαι νιε πέκα . —Τσι ένι τσhάχουντα τσυρά Κατσικαπή; γιατσί έσι ποία έτρου; 

—Τσι μ’εσι ρωτούα, μ’απογήτθε, ο ‘σι καταβαίνα τσι  πρόκετε να ναϊθεί ; Ο ‘πέτσε μι τσίπτα άλλιου . 

Α ούρα α κα τσαι να έχουμε υγεία θιλενάδε τσαι θίλοι . 

………….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………

—————————————-

Εκείνο το όνειρο με τάραξε, αλλά δεν το είπα του ανδρός μου αν και αυτός μου είπε το δικό του. Τη Δευτέρα πρωί πρωί κατά τις 7 η ώρα ακούσαμε την καμπάνα. Σηκώθηκα και ρώτησα το τι τρέχει. 

 Μου είπαν να πάρουμε από μία κουβέρτα, το φαΐ της ημέρας και να κατέβουμε στο σχολείο . Άντρες γυναίκες και παιδιά, γριές, γέροι και νέοι όλοι στο δημοτικό σχολείο.  Έτσι κι έγινε. Ανταμώσαμε με τους γειτόνους και φύγαμε όλοι μαζί. Στο σχολείο, έξω από την πόρτα όπως ανεβαίναμε τις σκάλες μας χώρισαν  γυναίκες από τους άντρες. Είμαστε από τους πρώτους που μπήκαμε μέσα .Εκεί είδα μία γυναίκα που ο άντρας της ήταν έφορος στα Καλάβρυτα. Χτυπιόταν και καταριόταν.  Την πλησίασα και της είπα τι τρέχει κυρά Κατςικαπή; γιατί κάνεις έτσι;Τι με ρωτάς; μου αποκρίθηκε, δεν καταλαβαίνεις τι πρόκειται να γίνει.. Δεν μου είπε τίποτα άλλο….

…..Η ώρα η καλή και να έχουμε υγεία φιλενάδες και φίλοι…. . 

………….. ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *