ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο


Θωμαή τσαι  Σιούλα γειτόνισε ντ’έμε Φχαριστούντε πρεσσιού πάντα όρπα , πάντα αλέστα . Για 5 χρόνου έδαρη με τα βιντεάτζα με μποίκατε νάμου να γιάμε να χολιάμε τσαι να αναπολέμαι… 

………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

Σάμπα τσαι Τσιουρακά 28–29 του Αμάη 2022 : Α Τσακωνοπαρέα 

Θωμαή τσαι Σιούλα # 40: του Πάνου Μαρνέρη . 

 

Θ-Βρε Σιούλα αμάν πλέα… Κια χάτθερε βρε γειτόνισα;

Σ- Βρε Θωμαή ο πέκα ντι, θα ζάου να οράου ταν αϊθά μι τθο Άργο;

Θ- Επέκαμε να ζάρε να ξεκχράτσερε τς’εκιού νία γουλία,  αλλά εκιού ξερίερε κουβάνε πέτςhε κίσου ντι . 

Σ-Νία βδημά λειπέβα τς’εκιού νιε βαλήτσερε ταν εφημερίδα, σε λίγο θα φωνιάτσερε τσαι το τελάλη να νι τελαλήσει. 

Θ- Νία εβδημά τσαι τςhεί ναμέρε… 

Σ-Βρε ‘κιού  τσαι τουρ ούρε έσα μετςhούα;

Θ- Μονέ, πορούα ένι να ποίου δίχως ετίου; Για άλλε μι Πφουρ επεραήερε, τσι ένι ποία α αϊθά ντι α Μεταξού.. 

Σ- Κα ένι α έρμο νι άγκαει τσαι οι χρόνου… 

Θ- Όχι δα ….νι άγκαει τσαι οι χρόνου!!!

Σ- Εμ πφού δά… ένι 15 ολάτσεροι χρόνου ατςhιτέρα μι…αλλά βρε Θωμαή πφου τθο ιδάτανε είνι ζούντε έτρου οπά τάσου …

Σ- Ο’νι τσαι τόσιου άδεξε το Άργο, ό ‘νι πάρα πρεσσιού ατςhά πολικεία, σαν άλλοι μαθές. 

Σ- Βρε ο ένα τάνου τον άλλε, να αεριστήρε πφι ένι αού ο όγο.. θα ντι νιάει ο γείτονα… 

Θ- Χαχαχα το Θεό ντι ό ‘σι έχα.. 

Σ-Τσαι νία κάψα!!! σούσε Έωνη τσαι κιά να μόλει τσαι το καουτσαίρι;

Θ- Έα βρε γειτόνισα να μπάτσε σ’έσι παρααούα λιγάτσι, άλε ότσι με πεθυμήτσερε τσαί  ό ‘σι ποία ρούκι μακρύα μι .. 

Σ- Τσι να αλήου ένα δίτσηε νι έσι έχα.. καού ντε ρέκα γειτόνισα..

Θ-Καουρ εκοκιάερε θιλενάδα τσαι γειτόνισα.. Καούρ εκοκιάερε…. 

Αγάκη του καρδίε νάμου τσαι ΥΓΕΙΑ  ΤΟ ΠΙΟ ΑΚΡΙΒΟ . 

…………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

……

—Βρε Σούλα αμάν πια… που χάθηκες βρε γειτόνισσα;

— βρε Θωμαή, δε σου είπα ότι θα πάω να δω την αδερφή μου στο Άργος;

—Είπαμε να πας να ξεσκάσεις κι εσύ μια σταλιά,αλλά εσύ έριξες μαύρη πέτρα πίσω σου….

—Μία βδομάδα έλειψα κι εσύ το ‘βαλες στην εφημερίδα, σε λίγο θα φωνάξεις και τον τελάλη να το φωνάξει παντού…

 —Μία εβδομάδα και τρεις ημέρες …

—Βρε συ και τις ώρες με μέτραγες;

—Αμέ, μπορώ εγώ να κάνω δίχως εσένα; για πες μου πως πέρασες; τι κάνει η αδερφή σου  η Μεταξία; 

—Καλά είναι η έρημη, την πήρανε και τα χρόνια….

—Όχι δα και την πήρανε τα χρόνια;

—Εμ πως δά, 15 ολόκληρα  χρόνια μεγαλύτερη μου, αλλά βρέ Θωμαή πώς στο διάτανο  ζούνε έτσι εκεί μέσα;

— Δεν είναι και τόσο άσχημο το Άργος, δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη πολιτεία σαν άλλες μαθές. 

—Βρέ ο ένας πάνω στον άλλον, να αεριστείς που λέει ο λόγος θα σε ακούσει ο γείτονας…

—Χαχαχα  το θεό σου δεν έχεις…μήπως και τα παραλές λιγάκι; πες ότι με πεθύμησες και δεν μπορείς να κάνεις ρούπι μακριά μου..

— Τι να πω ένα δίκιο το έχεις, καλώς σε βρήκα γειτόνισσα..

—Καλώς εκόπιασες  φιλενάδα και γειτόνισσα… καλώς εκόπιασες.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *