ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

Σάμπα τσαι Τσιουρακά 27–28 του Φλεβάρη 2021 : Α Τσακωνοπαρέα … 

Αίσωπο#92 : Διαστσευή από τον Πάνο Μαρνέρη …. 

Τα κακά εμπλεύαει όα τα κα από ταν ηγή τάχα μι για το ότσι ου ‘γκιαει δενατά . Όα τα κα λοιπόν εσούκαει τουρ ουρανοί κοντά το Θεό Δία  ούγειε νιε ρωτήκαει πφουρ ένι δενατέ τσαι άν ένι γινούμενε να ξαναζάνει ταν ηγή για να είνι κοντά τουρ αντροίποι …. 

Ο Δια σ’απογήτθε ότσι ο’νι δενατέ να  ξαναζάνει τσαι να είνι κοντά τθουρ αντροίποι όα μαζί . Είνι πορούντα όμως ένα , ένα χουζhιστά .

Για έντενη τον όγο όα τα κακά είνι παιδέγκουντα αβέρτα τον άντρωπο αφού είνι ερικχούμενα πάσα ούρα τσαι στιγμή δίπα σου . 

Από ταν άβα όμως μερία τα κα, ου ‘νι δίπα τον άντρωπο πάσα ούρα τσαι στιγμή αλλά ογή τσαι οπά,γιατσί είνι κχαμπέντα από τον ουρανέ.

Άρα γκανένα άντρωπο  ο ‘νι τόσιου τυχερέ  να πετυχαίνει χουζhίς παιδεμό το καλέ , από ταν άβα όμως μερία το κακό ένι ντείντα δίχως σταμακημό πάσα ούρα τον άντρωπο …

Άντρωπο λίγο πάλαιψε ,καλέ να αποχκήσερε 

Τσαι τόνιασε νι το κακό τσαι το καλέ να ποίερε. 

Τα γρούσσα τα Τσακώνικο ταν άκρα μην  κατθίερε

………Καλε ξημέρουμα, όμορφο συνταχινά τσαι με υγεία……… 

……………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ…………………….

Τα κακά έδιωξαν όλα τα καλά από την γη τάχα μου γιατί δεν ήταν δυνατά . Όλα τα καλά λοιπόν έφτασαν στον ουρανό κοντά στον Θεό Δία τον οποίον ρώτησαν πως είναι δυνατόν και άν γίνεται να ξαναπάνε στην γή κοντά στους ανθρώπους … 

Ο Δίας απάντησε πως δεν είναι δυνατόν να ξαναπάνε και να είναι κοντά στους ανθρώπους όλα μαζί . Μπορούνε όμως ένα ένα χωριστά 

Γι αυτόν τον λόγο όλα τα κακά παιδεύουν συνεχώς τον άνθρωπο εφόσον βρίσκονται κάθε ώρα και στιγμή δίπλα του . 

Από την άλλη  όμως μεριά τα καλά δεν είναι πλάϊ στον άνθρωπο κάθε ώρα και στιγμή αλλά εδώ και εκεί διότι κατεβαίνουν από τον ουρανο . 

Άρα κανένας άνθρωπος δεν είναι τόσο τυχερός να πετυχαίνει δίχως παιδεμό το καλό , από την άλλη όμως μεριά το κακό χτυπά δίχως σταματημό κάθε ώρα τον άνθρωπο ……..

Άνθρωπε λίγο πάλαιψε καλό να αποχτίσεις

Και μέριασε το το κακό και το καλό να κάνεις 

Την γλώσσα την Τσακώνικη στην άκρη μην αφήσεις(τοποθετήσεις)

……Καλό ξημέρωμα όμορφο πρωϊνο και με υγεία…….

………….. ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..                 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *