ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

…………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..

Σάμπα τσαι Τσιουρακά 26–27 του Σερικχή 2021 : Α Τσακωνοπαρέα . 

Θωμαή τσαι Σιούλα #21: του Πάνου Μαρνέρη . 

—Εεεε Σιούλα τσι έσι αρβαλίζα με τα σύνταχα; Κα νάμου αμέρα τσιόατες .. 

—Κα νάμου αμέρα Θωμαή, Ορή κακότθο διπρούμα σε κάτσι τεστούλια τσαι κοντεύα να φάου τα σhούκχα μι.. 

— Όλοι νι έμε παθέντε ,κάτσι βολαί πουρτέσε ντι είνι ερικχούμενα όα.

—Όα να νιλήωει είνι θέντα κάψο Θωμαή , αλλά για άλλε μι ;

— Τσι να ντ’αλήου Σιούλα ; 

— Για το μπόλι ντεεε…. 

—Τσι να ντ’αλήου για το μπόλι Σιούλα ; 

— Βρε Θωμαή ο ‘μαει κουβεγκιάζουντε τα παραπροτσιπέρη τσαι πέτσερε ότσι άκια να ζάρε να ποίερε το μπόλι, αλλά έσα φοζουμένα κομμάκι ;

—Ουουου Έσι έχα δίτσιε ο ‘ράμαει για γκάνα δύου ναμέρε.. 

— να μπάτσε τσαι ο ‘σι κα; τέσσερι ολάτσεροι ναμέρε έμε έχουντε να οραθούμε . 

— Παραογία κάψο Σιούλα, νιε μποίκα τσαι τσι να ντ’αλήου… δύου ναμέρε χάμου γιάκεινη ο  οράμαει.. 

— Εζού ο καταβήκα τσίπτα βρε γειτόνισα…

—Βρε τσαι περετέ ατθαήα , τσαι τςhεμάγρε έμα έχα , άφε πφι εψήκαει οι ιδατθύλοι μι τα χέρα μι τσαι με κιάτσε οικεία…κοντεύα να σι ποίου τάνου μι , με τα συχώρεση τσιόα ..

— Μπα , εζού τσίπτα, τσι τθο ιδάτανε από κούνοι ένι ;

— Έχα μη δεν είχα με μποίτσερε να γιάου …

—Έσι αούα να νι πάθου τα ιδουλεία με τα δέφτερε δόση ; Ο θεό να βάλει τα χέρα σι…. 

….Όλοι να ποίουμε το μπόλι τσαι α πλεμονάρα κίσου να μη μόλει ….

………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ . 

Καλε ξημέρουμα θιλενάδε τσαι θίλοι τσαι να έχουμε υγεία..

………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………

……. 

Έεε Σούλα τι αρβαλίζεις ( θόρυβος από κουβάδες)  πρωινιάτικα; καλή μας ημέρα κιόλας.. 

— Καλή μας ημέρα Θωμαή, να που να πάει στο κακό,  διπλώθηκα σε κάτι τεστούλια( είδος κουβά) και κόντεψα να φάω τα μούτρα μου. 

—Όλοι το παθαίνουμε, κάτι φορές μπροστά μας βρίσκονται όλα.. 

—Ολα να μιλήσουν θέλουν καψερή Θωμαή, αλλά για πες μου ;

—Τι να σου πω ;

—Για το εμβόλιο ντεεεε…

— Τι να σου πω για το εμβόλιο Σούλα;

— Βρε Θωμαή δεν κουβεντιάζαμε παραπροχθές και είπες οτι θα πήγαινες να κάνεις το εμβόλιο, αλλά φοβόσουνα κομμάτι;

 —Έχεις δίκιο, δεν ειδωθήκαμε για κανα δυο ημέρες;

—Να μήπως και δεν είσαι καλά, τέσσερις ολάκερες ημέρες έχουμε να ιδωθούμε..

—Παραλόγισα καψερή Σούλα, το έκανα και τι να σου πω δύο ημέρες κάτω( κρεβατώθηκα) γι’ αυτό δεν ειδωθήκαμε.. 

—Εγώ δεν κατάλαβα τίποτα βρε γειτόνισσα. 

—Μωρέ και πυρετό  σήκωσα και τρεμούλες  είχα,  άσε που μούδιασαν τα δάχτυλα του χεριού μου και με έπιασε φοβος , κόντεψα να τα κάνω απάνω μου, μετα συγχωρήσεως κιόλας.. 

—Μπα εγώ τίποτα, τι στο διάτανο από σκυλιά είμαι; 

—Είχες δεν είχες μ’ έκανες να γελάσω… 

—Λες να την πάθω την  δουλειά με την δεύτερη δόση, ο θεός να βάλει το χέρι του…

Όλοι να κάνουμε το εμβόλιο η πνευμονία πίσω να μην έρθει… 

Καλό ξημέρωμα φιλεναλδες και φίλοι και να ελχωμε υγεία 

……. ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *