ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο


.

 

……………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….. 

Σάμπα τσαι ΤΣΙΟΥΡΑΚΑ 25–26 του Αουνάρη 2020 : ΑΤσακωνοπαρέα 

Παππού εγγονέ #89 : του Πάνου Μαρνέρη 

—Κούκλα μι ο άντρωπο όσα καούϊδα τσαι να ποι άμα ο ‘νι έχου ταν υγεία σι όα τ’άβα είνι άχρηστα .. 

— Ναι παππού μι έσι έχου δίτσηε, άμα ο ‘νι έχου ταν υγεία σι τσι να σι ποί τσαι του παράδε τσι να σι ποί τσαι τα καούϊδα .. 

—Γιάγκεινη όρκο μι, εμποίκαει τσαι τον (ΠΟΥ παγκόσμιε οργανισμό υγείας ) για να πρστατέγγουει το πάσα ένα Πολίτα τάνου το πλανήτα γη , γιατσί όλοι έμε έχουντε τα ιίδε διτσαιούματα με ταν υγεία . 

— Παππού κα τσαι όμορφα σ’έσι αού αλλά  άμα οι μεγιστάνε, οι ( υπερπλούσιοι) είνι έγκουντε τσαι είνι ποίντε νία δωρεά εκατό εκατομμύρια , τότθε  ο ουγειεδήποτε οργανισμό πφι νι είνι ποίντε ένι υποχρεουτέ σε έντεοι τουρ αντροίποι . 

—Ναι σιάτη μι έτρου  ακριβώς ένι τσαι απέ είνι ξετσινούντα τα ρουσφέϊτα τσαι όρπα ακριβώς ένι χαούα α  ιδουλεία. 

— Γιάκεινη πέκαμε παππού το πάσα κράτη να πλερούτσει έκεινη πφι νι ένι αναλογούντα τσαι όλοι οι αντροίποι τα γης να έχωει τα ιίδα διτσαιούματα ….. 

— Πέκαμε σιάτη μι, μακάρι κούκλα μι να σι καταφέρετε αλλά ο άντρωπο ένι κατεργάρη τσαι θα ερέσει το ντρόπο να σι ανακατούει να σι υπονομέψει τσαι να σι γκρενίσει …. 

— Παππού νία κουβέντα εμποίκαμε τσαι τσίπτα παρατάνου .. 

— Καμπτζί μι ο ‘νι Θέου να ντι μπάνου από τα πορεία ντι,από τα ονείρατα ντι , αλλά για να τσερδίσερε νία μάχη ένι πρέπουντα να μπάρε τον εμαλέ του καπετάνιου από ταν άβα μερία του οχτρού … 

Καλέ ξημέρουμα να έχουμε τσαι μακάρι Εμού οι νέοι να ποίετε εντενη το κόσμο καλύτερε τσαι ποιό δίτσαιε ….

…………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………….. 

………………….. 

— Κούκλα μου ο άνθρωπος όσα καλούδια κι αν κάνει άμα δεν έχει την υγεία του όλα τα άλλα είναι άχρηστα … 

—Ναι παππού μου έχεις δίκηο άμα δεν έχει την υγεία του τι να τα κάνει τα χρήματα τι να τα κάνει και τα καλούδια …  

— Γι αυτό όρκε μου έκαναν και το ΠΟΥ (παγκόσμιο οργανισμό υγείας)

για να προστατεύουν τον κάθε πολίτη επάνω στον πλανήτη γή, γιατί όλοι έχουμε τα ίδια δικαιώματα με την υγεία .. 

— Παππού καλά και όμορφα τα λές, αλλά άμα οι μεγιστάνες, οι σουπερπλούσιοι πάνε και κάνουνε μια δωρεά εκατό εκατομμύρια, τότθε ο οποιοσδήποτε οργανισμός που την κάνουν, είναι υποχρεωμένος σε αυτούς τους ανθρώπους .

—Ναι κορίτσι μου έτσι ακριβώς είναι και μετά ξεκινούν τα ρουσφέτια και ακριβώς εκεί  χαλάει η δουλειά 

—Γι αυτό είπαμε παππού το κάθε κράτος να πληρώνει εκείνο που του αναλογεί και όλοι οι ανθρώποι της γής να έχουν τα ίδια δικαιώματα. 

—Είπαμε κορίτσι μου, μακάρι κούκλα μου να τα καταφέρετε, αλλά ο άνθρωπος είναι κατεργάρης και θα βρει τον τρόπο να τα υπονομεύσει και να τα γκρεμίσει . 

—Παππού μία κουβέντα κάναμε και τίποτα παραπάνω ….

—Παιδί μου δεν θέλω να σε βγάζω από τον δρόμο σου, από τα όνειρα σου αλλά για να κερδίσεις μια μάχη πρέπει να μπείς στο μυαλό του καπετάνιου από την άλλη μεριά ,του εχθρού .. 

Καλό ξημέρωμα και μακάρι εσείς οι νέοι να κάνετε αυτόν τον κόσμο καλύτερο και ποιο δίκαιο …

…………….ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……………..   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *