ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

………….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……

Σάμπα τσαι Τσιουρακά24–25 του Απρίλη 2021: Α Τσακωνοπαρέα . 

Μαλεβό Τουλρλα : του Πάνου Μαρνέρη …

Μπαήκα αψά  τθο  Μαλεβό 

Το γιούρε να ‘γναντέψου

Τούρλα λημέρι του Ζαχαριά

 Του  Κρέφτα Μπαρμπιτσιώτα 

Οράκα νι τα Σίκινα 

Γιαλέ  Φούσκα τσ’ Οριόντα 

Πανέμορφο  μι Μαλεβό 

ΤαΤσακωνιά καμάρι 

Τσήπο τθου δώδεκα θεοί

Του Κρόνου το Παλάκι

Ογη έκι παρίου ο Χείρωνα 

Βοτανα να μαζούει …

Καλέ ξημέρουμα θιλενάδε τσαι θίλοι με υγεία . 

………… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

……………..

Ανέβηκα ψηλά στον Μαλεβό  

 το γύρο να αγναντέψω

 Τούρλα λημέρι του Ζαχαριά

 του κλέφτη Μπαρμπιτσιώτη ι 

 Είδα την, την  Σίκινα  

 Γιαλό( Αληιο Αντρέα) φούσκα(Άγιο Παντελεήμονα) και Ορειόντα Πανέμορφε μου Μαλεβέ

 της Τσακωνιάς  καμάρι 

Κήπε των 12 θεών 

του Κρόνου το παλάτι . 

εδώ ερχόταν ο Χείρωνας 

βότανα να μαζέψει

Καλό ξημέρωμα φιλενάδες και φίλοι  με υγεία.

…….ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *