ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

Κούκλα μι Φχαριστούντε ντι πρεσσιού .? 

……………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….,Αγάπη 

Σάμπα τσαι Τσιουρακά 22–23 του Απρίλη 2023: Α Τσακωνοπαρέα . 

Κουιτέ #162 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ»

Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη. 

Έμαει πφατζικουτοί σαν του πφογκιτσοί …Μποίκαμε να μπαήουμε για να γλυτούμε, άλλοι από τα παναϊθούρια τσαι άλλοι από τον πόρε . 

Ένι θυνηκχουμένα ένα παλιοσιατέρι, έκι δεν έκι δέκα χρονού, νι άγκαει του χέρε γιατσι εκατςhούτσε τα πόζα σι . 

Ότσι μπαήκαμε τάτσου μποίκαμε το κατάβα κατά το βάλτε. 

Οπά πφι έμαει δρανήντουντε ενιάκαμε νία φωνά . «Μην έτζετε κάτου γουναίτσε, ογή ένι νατέ το μακελειό, απανούσε από το νεκροταφείε.

Γιουρίαμε κίσου τσαι άγκαμε τον ανήφορε να μπαήουμε το Γολγοθά νάμου. Σαν εζάκαμε οπά, με του τσαδεφάδε τσαι του τσειάδε μι, ανταμούκαμε το Παπαβασιλόπουλε από τα Σουδενά. 

«Σιατέρε πομονή, ο ‘νι πορού να αλήου νιούμου τσίπτα άλλιου» επέτσε νάμου…. . Τσαι τσι άλλιου άκια να αλεί; 

Έκεινη πφι οράκαμε οπά τάνου ό ‘νι έχουντα αμογημό.

Πφου να νιουρίσερε τουρ εδιτσοί ντι;….. 

….Ο πόλεμο, ότσι χειρούτερε ένι νατέ ταν αντρωπότητα…… 

………… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ……….

…………..

Είμαστε παγιδευμένοι σαν τα ποντίκια. Κάναμε να βγούμε για να γλιτώσουμε, άλλοι από τα παράθυρα και άλλοι από την πόρτα. Θυμάμαι ένα μικρό κορίτσι, ήταν δεν ήταν 10 χρονών, το πήραν στα χέρια γιατί έσπασε τα ποδαράκια του.  Όταν βγήκαμε έξω, κάναμε τον κατήφορο προς τον βάλτο, εκεί που πηγαίναμε,  ακούσαμε μία φωνή.. «Μην πάτε κάτω γυναίκες εδώ έχει γίνει το μακελειό, πάνω από το νεκροταφείο».  Γυρίσαμε πίσω και πήραμε τον ανήφορο, να ανέβουμε τον Γολγοθά μας. Σαν  πήγαμε εκεί, με τις ξαδέλφες μου και τις θείες μου αντάμωσαμε τον Παπαβασιλόπουλου από τα Σουδενά.  «Κορίτσια υπομονή, δεν μπορώ να πω σε σας τίποτα άλλο» μας είπε. Και τι άλλο να μας έλεγε; Εκείνο που είδαμε εκεί απάνω δεν μολογιέται.  Πώς να γνωρίσεις τους δικούς σου;…..

Ο πόλεμος ότι χειρότερο έχει γίνει στην ανθρωπότητα.. 

……. ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ……..,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *