ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

: α

…………….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……. 

Σάμπα τσαι Τσιουρακά 20 —21 του Μάτζη 2021: Α Τσακωνοπαρέα . 

Α χώρα τ’Άγιε Γιάννη #1: από το βιβλίε του Στράτη Δαλιάνη 

Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη 

Έτθε ξέρουντε ότσι ο Άγιε Γιάννη, πφι ένι ερικχούμενε ανάκοντα τθα Σίκινα τα Τσακωνιά εχρημακίε για δύου τσαι έμισε μήνοι πρωτεύουσα ταρ Ελλάδα; Ε λοιπόν ναι … 

Τον Άγιε Γιάννη ανανέτζε για πρώτε βοά τθο ιστορικό τα Άλωση ο Γιώργο Φραντζή το 1453. Χρημακίε πρωτεύουσα τα Ελλάδα  το καουτσαίρι του 1822 από ταν πρώτε Αγούστου ως του δεκαπέντε του Οχτώμπρη ταρ ιίδε χρονία .. Ταν τότθε τσυβέρνηση νι ήγκιαει ποίντε : 

Θανάση Κανακάρη αντιπρόεδρε τσαι Γιάννη Ορλάδο ούγειοι ήγκιαει ανήκουντε  τθο εκτελεστικό . Ακόνη ο Θόδωρε Νέγρη, Φραντσέσκο Βούλγαρη , Γιάννη Κωλέτη, Αντρία Μεταξά .Α τσυβέρνηση έτανη άμα  ο Δράμαλη αρχινίε να κχαμπαίνει τθα Πελοπόννησο από τα Κόρθο, έκι ερικχουμένα το Άργο, τσαι απέ φύτζε τσαι ζάτσε τθου Μύλοι τσαι απέ τθον Άγιε Γιάννη. Νι  ακολουθήκαει  τσαι  έντεκα μέλη τα βουλευκικά επιτροπή. Ο Υψηλάντη τσαι ο Πετρόμπεη τραβήαει για Τρίπολη να ανταμούνει το Κολοκοτρώνη . 

Ο Δηνήτρη Πλέσσας τθο βιβλίε σι (Γέρος του Μωριά ) ένι γράφου ότσι : α τσυβέρνηση εφύτζε από του Μύλοι τσαι εζάτσε σε χωριουδάτσι με το όνουμα Άγιε Γιάννη .

Ενι ερικχούμενε τσαι ένα γραφτέ τθο μοναστσήρι τα Λουκού,  πφι εγράφτε το 1822 από τα τσυβέρνηση τ’Αγιε Γιάννη αλλά τσοινοποιήτθε το 1840. Ο Αγαπασσά έκι έχου παρτέ από τα Λουκού χούρε ούγειοι ήγκιαει ερικχουμένει τα Ζάβιτσα τσαι έκι χρηστού να σι γιουρήσει κίσου τθο μοναστσήρι . 

Ακόνη είνι ερικχούμενα γραφτά πφι εφύγκαει από τα τσυβέρνηση τ’Αγιε Γιάννη για του πρόκριτοι ταρ Ύδρα, υπογραφτά….

Εν Αγίω Ιωάννη 29 Αγούστου 1822.

( Τθον Άγιε Γιάννη 29 Αγούστου 1922)

Θανάση Κανακάρη (Αντιπρόεδρε)                    Γιάννη Ορλάνδο. 

Καλε ξημέρουμα θιλενάδε τσαι θίλοι ανέ νιουρίσουμε του 

Γειτόνοι νάμου . 

……………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΙΩΝΙΚΑ ……. 

……………….

Ξέρετε ότι ο Άγιος Γιάννης που βρίσκεται κοντά στην Σίταινα της Τσακωνιάς εχρημάτισε για δυόμιση μήνες πρωτεύουσα της Ελλάδος; Ε λοιπόν ναι.. Τον Άη Γιάννη ανέφερε για πρώτη φορά στο ιστορικό της άλωσης ο Γιώργος Φραντζής το 1453. 

Χρημάτισε πρωτεύουσα της Ελλάδος το καλοκαίρι του 1822 από την 1 Αυγούστου ως τις 15 του Οκτώβρη της ίδιας χρονιάς.  Την τότε κυβέρνηση την σχημάτιζαν : Θανάσης Κανακάρης αντιπρόεδρος, και Γιάννης Ορλάνδος  οι οποίοι ανήκαν στο εκτελεστικό. 

 Επίσης  ο Θεόδωρος Νέγρης Φραγκίσκος Βούλγαρης, Γιάννης Κωλέττης, Ανδρέας Μεταξάς.  Η κυβέρνηση εκείνη όταν ο Δράμαλης άρχισε να κατεβαίνει στην Πελοπόννησο από την Κόρινθο, ευρισκόταν στο Άργος και μετά έφυγε και πήγε στους μύλους και από εκεί στον Αη Γιάννη. Την  ακολούθησαν και 11 μέλη της βουλευτικής επιτροπής. Ο Υψηλάντης και ο Πετρόμπεης μετέβησαν στην Τρίπολη να συναντήσουν τον Κολοκοτρώνη . 

  ο Δημήτρης Πλέσσας στο βιβλίο του ( Γέρος του Μοριά) γράφει ότι η κυβέρνηση έφυγε από τους μύλους και πήγε σε χωριό με το όνομα  Άγιος Ιωάννης.  Βρίσκεται ένα  έγγραφο στο μοναστήρι της Λουκούς που γράφτηκε το 1822 από την κυβέρνηση του Αγιάννη αλλά κοινοποιήθηκε το 1840. Ο Αγά πασάς είχε πάρει από την Λουκού  κτήματα τα οποία ευρίσκονταν στην Ζάβιτσα και χρωστούσε να τα επιστρέψει στο μοναστήρι. Ακόμα υπάρχουν έγγραφα που έφυγαν από την κυβέρνηση Αη Γιάννη, για τους πρόκριτους της Ύδρας υπογεγραμμένα : Εν Αγίω Ιωάννη 21  Αυγούστου 1822. 

 Θανάσης Κανακάρης(αντιπρόεδρος),            Γιάννης Ορλάνδος

Καλό ξημέρωμα φιλενάδες και φίλοι , ας γνωρίσουμε τους γειτόνους μας ………..ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *