ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

Σταματού σιάτη μι, κα χρονία τσαι ταν αφεγκία ντι τσαι ντ’έμε Φχαριστούντε πρεσσιού τσαι έμε περήφανοι για όλοι νιούμου . 

…………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……Ματίνα Μανούσου

Σάμπα τσαι Τσιουρακά 20–21 του Γενάρη 2023: Α Τσακωνοπαρέα . 

Κουιτέ #131: από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ»

Διαστευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη . 

Του τςhεί βαρία τραμακιστοί πφι ήγκιαει έχουντε τθο Ξενοδοχείε Παράδεισε, ενιάτθε ότσι αποσούκαει γιατροί να σι οράνει . 

Οι προεστοί από τα Καλάβρυτα ήγκιαει περικαούντε τουρ αντάρτοι να μη κειράξουει του λαβουτοί . Έτεοι ακομπέτι σ’άγκαει τσαι σ’αποσούκαει τθου Ξυδιά τσαι σ’αναιμούκαει τάσου σ’ ένα κηγάϊδι. Ότσι μαθήκαει ότσι είνι παρείντε οι Γερμανοί,οι Καλαβρυτινοί σέ μπαλήκαει από το κηγάϊδι τσαι σε κχακχούαει τθο νεκροταφείε. 

Σαν εμπάκαει τθα χώρα οι Γερμανοί, εντούκαει ταν κχαμπάνα τσαι καλέκαει όλοι τουρ ατσhοίποι να μαζουτθούνει τθαν πλατεία . Σε μετshήκαει τσαι όγο ότσι ερέσταει λίγοι σ’απολύκαει του τσέλε σου,τσαι σε πέκαει  να μη νιλήουει ο ένα τθον άλλε. Αργούτερα μαθήκα ότσι έγκεινη έκι ψέμα . Τα Τσιουρακά τσαι τα Δέφτερα πφι ενάτθε το κακό, ενιάκαμε τα ζώα με τα τσhουκανάτζα να περήνωει.

Κιστίκαμε ότσι σι ήγκιαει αρίκχουντε τσαι ήγκιαει φύντε.

Ανέ βοηθήνουμε ο ένα τον άλλε τσαι ανέ έχουμε ταν υγεία νάμου .

…………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..

Τους τρεις βαριά τραυματισμένος που είχαν στο ξενοδοχείο, Παράδεισο,ακούστηκε ότι πήγαν γιατροί να τους δούνε. Οι προεστοί των  Καλαβρύτων παρακαλούσαν τους αντάρτες να μην πειράξουν τους τραυματίες . Εκείνοι  τελικά τους πήραν και τους πήγαν στού Ξυδιά  και τους πέταξαν μέσα σ’ ένα πηγάδι.  Οταν έμαθαν ότι έρχονται Γερμανοί, οι Καλαβρυτινοί τους έβγαλαν από το πηγάδι και τους έθαψαν στο νεκροταφείο.  Σαν μπήκαν στην χώρα οι Γερμανοί χτύπησαν την καμπάνα και κάλεσαν όλους τους άνδρεςνα μαζευτούν στην πλατεία.Τους μέτρησαν και λόγω του ότι βρέθηκαν ολίγοι τους έστειλαν στο σπίτια τους και τους έίπαν να μην μιλούν ο ένας τον άλλον. Αργότερα έμαθα ότι αυτό ήταν ψέμα. Την Κυριακή και τη Δευτέρα που έγινε το κακό ακούσαμε τα ζώα με τα τροκανάκια να περνούν. Πιστέψαμε ότι τα έπαιρναν και έφευγαν

Ας βοηθάμε ο ένας τον άλλος και ας έχουμε την υγεία μας . 

…………….ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *