ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

Σταματού, Τσακωνοπούλα μι, να νιουρίζερε ότσι : έσι ποία νάμου περήφανοι , ενίου πάντως  πρεσσιού …

…………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΙΩΝΙΚΑ ……..Σταματού 

Σάμπα τσαι Τσιουρακά 2–3 του Απρίλη 2022 : Α Τσακωνοπαρέα . 

Κουιτέ#48 : από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ»

Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη . 

Προστσυνητή περαστσικό, μην τύχη τσαι ξεχάρε

Απ’το καταράχι του Καπή τσ’τάνου να περάρε

Θα ντι νιλεί Σταυρέ, πφ’ένι τθο Καταράχι,

Ο θα ντι γκριούψει τσίπτα, όα θα ντι σ’αλεί . 

Χίλιοι τρακόσιοι ετσιτάνει οπά νία μέρα κουβάνα

Αίμα από αθώοι εποκίε το καταράχι ως πέρε.

ΑΦέγκηδε τς’αϊθήνε νάμου, αδικοσκωτουτοί

Τσ’απαραμάτσε α χώρα, σκωρετά τσ’ορφανευτά

Ότσι  κοτρόνι πφι έσι πατού, ένι γράφουντα ιστορία

Για έτανη τα βρωμερά τς’αμόγητε τραγωϊδία. 

Ογή περάκαει Γερμανοί, όα αούντα είνι το γιούρε

Χοντάρια, λαλούϊδα τσαι καϊδία, ακόνη γκριουφοβούντα. 

Σετθέμπρη 1977..ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΓΙΑΝΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ.. 

Το παρακάτου ποίμα νι αφήκα έτρου ακριβώς,  γραφτέ από του χέρε τα Δεσποινα Αγιαννιτοπούλου.. 

Το παρακάτω ποίημα το άφησα έτσι αξριβώς όπως γράφτηκε από τα χέρια της Δέσποινας Αγιαννιτοπούλου. 

Υγεία  τσαι αγάκη σε όλοι νάμου . 

…..ΕΜΕΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *