ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

…………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………….

Σάμπα τσαί Τσιουρακα  12–13 του Σετθέμπρη2020 :ΑΤσακωνοπαρέα . 

Θικενάδε μπάνιο #7 : του Πάνου Μαρνέρη 

Μπ: θιλενάδε ορή το καουτσαίρι περάτσε τσιόατες. 

Δες: Ούτε πφι νιε ‘καταβήκαμε, περάτσε τόσιου ογλήγορα…

Πολ: Βρε θιλενάδε σε νία με νιάμισε εβδημά κίσου το σκολείε.. 

Μπ : Να ανοίτσωει τσαι έταει να μπάμε σε νία σειρά 

Δες: Ναι βρε θιλενάδε καλέ τσαι το καουτσαίρι αλλά να πεθυμήκα τσαι το σκολείε .. 

Πολ: Ναι του συμμαθήτριε νάμου τσαι του συμμαθητέ ακόνη τσαι του καθηγήτριε τσαι καθηγηταί… 

Μπ : Έγκεινη μπορεί να ένι τσαι το τελευταίο μπανιάρισμα να νι φχαριστηθούμε  λοιπόν . 

Δες: Γιατσι βρε θιλενάδα ο περαήαμε κα τθο Λυγερία ; 

Πολ: ουουου σε όλοι του μερίλε νία χαρά περαήαμε 

Μπ: Το μόνιου πφι ο προφτάκαμε να ζάμε τσαι τα άβα χειόθασσα, αλλά του χρόνου πρώτα ο Θεό θα ζάμε σε όα…  

Δες: Κια έτθε αούντε να ζάμε ταχία κολλέγισσε; 

Πολ:Εζού ένι αούα να κατσάμε ογή το Τερέ κοντά του τσέλε νάμου. 

Μπ: Ο σι έχα τσαι άδικο, ορή ο πλέτερε κόσμο ένι φυτθέ θα έχουμε όα τα θάασσα δικά νάμου . 

Δες: Κια να ανταμούμε σιατέρε ;

Πολ: Εζου ένι αούα να ποίουμε σε δύου μερίλε .. τα σύνταχα τθο Βόρεινε μέρη τσαι απέ γιουρήσει ο ήλιε το Νόκιε. 

Μπ: Το Νόκιε μέρη, όρεγη τον Άγιε Σωκήρα, έκι α Μπασιά του παλαιού λιμανιού , τσαι το λιμάνι έκι σούντα ως τθο καραβοστάσι

Κοντά τα τσεντρικα πορία … 

Δες: Ο αρχαίο Τερέ έκι χκιστέ τθα πλάγια τουστάσιου τθον Άγιε Σωκήρα . 

Πολ: Ναι δά γιάκεινη τσαι το κάστρη ένι χκιστέ όρπα πφι ένι, να προστατέμπτζει τον αρχαίο Τερέ με το λιμάνι σι . 

Μπ: Ο Τερέ ένι έχου το αρχαιούτερε όνουμα τθα περιοχή τα Τσακωνιά πφί εκχοντούτθε ως τσαι Σάμερε ………

………. Το καουτσαίρι επεράτσε, του πορείε σι εζάτσε……

………..Τον  Κορωναϊό νι αφήτσε κίσου σι νιε παρατήτσε….

……..ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ ….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ…………. 

ΜΠ: Φιλενάδες να το καλοκαίρι πέρασε κιόλας..

Δες:Ούτε που το καταλάβαμε,  πέρασε τόσο γρήγορα…

Πολ:Βρε φιλενάδες σε μία με μιάμιση εβδομάδα πάλι στο σχολείο… 

Μπ:Να ανοίξουν κι αυτά να μπούμε σε μια σειρά.. 

Δες:Ναι βρε φιλενάδες καλό και το καλοκαίρι αλλά πεθύμησα και το σχολείο…

Πολ:Ναι τις συμμαθήτριες μας τους συμμαθητές μας ακόμη και τις καθηγήτριες και τους καθηγητές. 

Μπ: Αυτό μπορεί να είναι και το τελευταίο μας μπάνιο να το ευχαριστηθούμε λοιπόν. 

Δες:Γιατί βρε φιλενάδα δεν περάσαμε ωραία εχθές το Λυγεριά;

Πολ:Ουουου, σε όλα τα μέρη μια χαρά περάσαμε. 

Μπ: Το μόνο που δεν προλάβαμε να πάμε και στις άλλες ακρογιαλιές αλλά του χρόνου πρώτα ο Θεός θα πάμε σε όλες. 

Δες:Που λέτε να πάμε αύριο;

Πολ:Εγώ λέω να καθίσουμε εδώ κοντά στα σπίτια μας…

Μπ: Δεν έχεις άδικο να ο περισσότερος κόσμος έχει φύγει θα έχουμε όλη την θαλάσσα δική μας… 

Δες:Που να ανταμώσουμε κορίτσια;

Πολ:Εγώ λέω να κάνουμε σε δύο μεριές το πρωί στο βορεινό μέρος και αφού γυρίσει ο ήλιος στο νότιο μέρος.. 

Μπ:Στο νότιο μέρος εδώ στον Αγιο Σωτήρα ήταν η είσοδος του παλαιού λιμανιού και το λιμάνι έφτανε έως το Καραβοστάσι κοντά στον κεντρικό δρόμο.. 

Δες:Ο παλιός Τυρός ήταν κτισμένος στην πλαγιά προς τα μέσα από τη μεριά του Αγίου Σωτήρα. 

Πολ:Ναι βέβαια γι’ αυτό και το κάστρο είναι χτισμένο εκεί που είναι για να προστατεύει τον Τυρό με το λιμάνι του.. 

Μπ:Ό Τυρος έχει την αρχαιότερη ονομασία στην περιοχή της Τσακωνιάς που  κράτησε έως  σήμερα.

………..Το καλοκαίρι πέρασε στους δρόμους του επήγε…..

………..Τον Κορωναϊό  τον άφησε, πίσω τον απαράτησε…..

ΚΑΛΟ ΞΗΜΕΡΩΜΑ…. ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *