ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

…………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………

Σάμπα τσαι Τσιουρακά 11–12του Σετθέμπρη 2021:Α Τσακωνοπαρέα. 

Θωμαή τσαι Σιούλα # 23: του Πάνου Μαρνέρη ..

— Ο ‘νι μπορούα να  νι κατακίου  Θωμαή, τασ’ το πόρε μι τσαι να μη νιουρίζου, να τςhάχου τθα κατςhοποήματα, ταν άβα άκρα να μ’αλήωει το φετζhάνι; 

— Ο καλιάε νάνι φέρει α κουβέντα ,βρε γειτόνισσα Ουου  δίκασε μι . 

—Τσι να δικάσου , ντε δικά τσιόα .. 

— Ο θα μ’αλήερε τα ποινή; 

— Άμ θα ντι νι αλήου , πφου δα έτρου θα ντ’ αφήου.. 

— Για λέγε για λέγε . 

— Ορή πάσα μέρα θα παρήσιου τα τσέα μι, εζού θα φταίνου το καφέ τσαι εκιού θ’αλήνερε το Φετζhάνι. 

— Βρε γειτόνισσα να παρείμα , ο νι αούα να μη παρείμα αλλά κάθε 15 ναμέρε είνι αούντε το Φετζhάνι..

— Άλλιου τσ’ έγκεινη πάλι , γιατσί ;

— Κια να ξέρου γιατσί , έτρου με πέτσε α μακαρίτσι … μονε κίε νι το καφούτσο όρπα χάμου να ράμε .. Θε μι συχώρε μι .. 

— Γιατσι να ντι συχωρέει γκάνα κακό θα ποίερε; 

— Ένι αμαρκία είνι αούντε, Κια να ξέρου τσαι εζου. 

— Ορή κακότθο, άλλοι είνι κρέφουντε,ψευκίχουντε ,είνι τςhούντε ένα πόνε τα Σαρακοστά, τσαι το να μ’αλήερε το Φετζhάνι ένι αμαρκία ; 

Μπάτσε ο ‘σι θέα να μι νι αλήερε τσαι έσι ερέχα προφάσαι.. 

— Όχι δα τσι κουβέντε είνι έντεοι Σιούλα … 

— Κια να νιουρίζου , ογή τόσε τσαιρέ τσαι ό ‘μα νιουρίζα τσίπτα , μονέ καμούσου όρπα χάμου τσαι λέγε. 

— Κίε νι ντε, πφου ν’νι αλήου ; 

Το καφε να κίερε, κχιαούα μην αφήερε

Το φετζhάνι να ντ αλήου,εμπλέα α έρμο τσι να ποίου…. 

Καλέ ξημέρουμα θιλενάδε τσαι Θίλοι με υγεία τσαι αγάκη… 

………………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..

………………….

Δεν μπορώ να το καταπιώ Θωμαή, μέσα στην πόρτα μου και να μην  γνωρίζω.. να τρέχω στα ποδοτσακίσματα στην άλλη άκρη να μου πούνε το φλιτζάνι ;

—Δεν έτυχε να το φέρει η κουβέντα βρε γειτόνισσα… ουου δίκασε με.

—Τι να σε δικάσω..σε δίκασα κιόλας. 

—Δεν θα μου πεις την ποινή ;

—Αμ  θα σου πω… πως έτσι θα σ’ αφήσω… 

—Για λέγε για λέγε.. 

—Να κάθε ημέρα θα έρχεσαι στο σπίτι μου, εγώ θα ψήνω τον καφέ κι εσύ θα λες το φλιτζάνι..

—Βρε γειτόνισσα, να έρχομαι δε λέω να μην έρχομαι, αλλά κάθε 15 ημέρες λένε το φλιτζάνι..

—Άλλο κι αυτό πάλι, γιατί;

—Που να ξέρω γιατί …γιατί έτσι μου είπε η μακαρίτισσα, μόνο πιες τον καφέ  εκεί χάμω να δούμε ….Θεέ μου συγχώρα με… 

—Γιατί να σε συγχωρέσει,κανα κακό θα κάνεις;

—Είναι αμαρτία λένε, που να ξέρω και εγώ .. 

—Να που να πάει στο κακό, άλλοι κλέβουν, άλλοι λένε ψέματα, σκοτώνουν, τρώνε  ένα περίδρομο την Σαρακοστή και το να μου πεις το φλιτζάνι είναι αμαρτία; Μήπως και δεν θέλεις να μου το πεις και βρίσκεις προφάσεις;

—Οχι δα την κουβέντες είναι αυτές Σούλα..

— ξέρω  κι εγώ , εδώ τόσο καιρό και δε γνώριζα τίποτα, μόνο μη μιλάς εκεί χάμω και λέγε. 

—Πιές τον ντε… πώς να σου πώ….

Τον καφε να πιείς, στάλα μην αφήσεις

Το φλιτζάνι  να σου πώ,έμπλεξα η έρημη τι να κάνω . 

Καλό ξημέρωμα φιλενάδες και φίλοι με υγεία και αγάπη.. 

………ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ….. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *