ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

Δεσποίνα σιάτη μι να έσι κα τσαι να νιλήνερε νάμου Τσακώνικα τσαι να ντι καμαρούκχουμε . Φχαριστούντε ντι πρεσσιού 

……….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………Δέσποινα 

Σάμπα τσαι Τσιουρακά 10-11 του Δετσέμπρη 2022:Α Τσακωνοπαρέα . 

Κουιτέ #118:από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» . 

Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη . 

…Σαν εσούκαμε οπά ο ‘μαει  πορούντε να κιστίουμε τουρ εψιού νάμου. Οράκαμε χέρε κοφτοί ,αντροίποι ξετσοιλιαστοί . Έταοι πφι έμαει ορούντε ου ‘γκιαει ορουμένα… από αντρώκινε εψιλέ .

Σαν εσυνεκάναμε, τα δάκρυα ού γκιαει αποχουρισκούμενα νάμου. 

Α πεθερά μι α Ελένη Τσαβαλά έκι σκωρετά τσαι καλύτερα, γιατσί ο νεκροθιλήτσε το σκωρετέ άτςhωπο σι μαειδέ τσα τα δύου σι καμπτζία……Οι γουναίτσε ήγκιαει ψαφούντε τάσου από το σωρέ να ερέσουει τουρ εδιτσοί σου. Τον Άτςhώπο μι νι ερέκα ογλήγορα. Νι ήγκιαει έχουντε σκωτουτέ με τα χαριστσικά ντουφετσία . Αφού νι εμπέα, κχαμπάκα τθα  τσέα τα συτζενικά μι ούγειε έκι γλυτουτά από ταν ικχάρα . 

Ότσι  ξημερούτσε, α Τςhίτα εζάκαμε εζού, α συτζενικά μι τσαι α σύνυφο μι α Βασίλω Τσαβαλά, τθο νεκροταφείε. 

Εσκάβαμε με του χέρε ένα αναχλέ τάφο για να κχακχούτσουμε του τςhεί ατςhoίποι, του διτσοί νά μου αντροίποι. 

Τα άγια χώματα τα Ελληνικά πρεσσοί σε πατήκαει, αλλά ταν Ελληνικά ψιούχα,γκανένα ο νιε πατήτσε μαειδέ υποδουλούτσε. 

………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

Όταν φτάσαμε εκεί δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε στα μάτια μας είδαμε χέρια κομμένα ανθρώπους ξεκοιλιασμένους. Αυτά που βλέπαμε δεν μπορούσαν να ειδωθούν με ανθρώπινο μάτι. Οταν συνήλθαμε τα δάκρυα δεν μας αποχωρίζονταν. Η πεθερά μου, η Ελένη Τσαβαλά είχε πεθάνει και καλύτερα, διότι δεν νεκροφίλησε τον άντρα της,ούτε και τα δύο της παιδιά. Οι γυναίκες έψαχναν μέσα από τον σωρό να βρούνε τους δικούς τους. Τον άντρα μου τον βρήκα γρήγορα. Τον είχαν σκοτώσει με την χαριστική βολή. Αφού τον σκέπασα κατέβηκα στο σπίτι της κουνιάδας μου το οποίο είχε γλυτώσει από τη φωτιά. Όταν ξημέρωσε η Τρίτη πήγαμε εγώ και η κουνιάδα μου και η συνυφάδα μου η Βασίλω Τσαβαλά στο νεκροταφείο. Σκάψαμε  με τα χέρια ένα ρηχό τάφο για να θάψουμε τους τρεις άντρες τους δικούς μας ανθρώπους….

Τα άγια Ελληνικά χώματα πολλοί τα ποδοπάτησαν αλλά  την Ελληνική ψυχή, κανείς δεν την πάτησε ούτε και υποδούλωσε…. 

……………..ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *