ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

Νά τσαί μιτσή νάμου Χρήστο ..Ένι α πρώτε σι βοά .— Χρήστο κα χρονία καμπζί μι, τσαι ποτέ μην αφήερε τα γρούσσα νάμου . Έμε περήφανοι για σετίου  τσαι ντ’έμε Φχαριστούντε πρεσσιού….

………… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..Χρήστος Τσουκάτος 

Σάμπα —Τσιουρακά 7–8 του Γενάρη 2023:Α Τσακωνοπαρέα . 

Κουιτέ #126: από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ»

Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη . 

Με τουρ άλλοι γουναίτσε ερέσμαει τθο γραφείε του σκολείου, κρεμάκαμε ταν εικόνα  τσαι έμαει ποίντε το Σταυρέ νάμου να γλιτούμε. Ένα Γερμανέ έκι ανοίντου κάθε τόσιου το πόρε τσαι άμα έκι ορού γκανένα αψελέ καμπτζί νι έκι αρίκχου μαζί σι .Εζου εκιάκα το Γιαννάτση μι από τα φανέλα τσαι νιε κατσαήα χάμου να μπάτσε τσαι μι  νι άρωει. Ένα καμπτζιούλι πφι έκι κασίμενε τθο παναϊθούρι εφωνηάε το Γιαννάτση μι τσαι νιε πέτσε: «Ο αφέγκη ντι ένι παρίου»

Θα νι μετανοιάτσε εςτσέμα . Ενεί πφι έμαει ερικχουμένει τάσου τθο Σκολείε ο ‘μαει έχουντε καταβητέ το τσι έκι γινούμενε τάτσου.Ιδέα ο ‘μαει έχουντε το κια ήγκιαει αποσούκχουντε τουρ ατςhοίποι νάμου τσαι τα καμπτζία νάμου.Κατά τ’άβα οι Γερμανοί κατακρέβαει ,αϊδάνει τα νιουκοτσιουρία α νάμου τσαι τα μαγαζία νάμου τσαι σε ποτσούκαει τα φορτηγά σου . Από τσι τελεύαει με το πλιάτσιχο εβαλήκαει κχάρα σε όλοι του τσέλε . 

…. Αγάκη, χαρά τσαι υγεία  κολέγισε τσαι κολέγοι ….

…………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

Με τις άλλες γυναίκες βρεθήκαμε στο γραφείο του σχολείου και κρέπεμάσαμε την εικόνα και κάναμε το σταυρό μας να γλιτώσουμε. Ένας Γερμανός άνοιγε  κάθε τόσο την πόρτα και άμα έβλεπε κανένα ψηλό παιδί το έπαιρνε μαζί του.  Εγώ έπιασα το Γιαννάκη μου από την φανέλα και τον κάθισα κάτω να μήπως και μου τον πάρουν.  Ενα παιδάκι που καθόταν στο παράθυρο, φώναξε το Γιαννάκη μου και του είπε:  «Ο πατέρας σου έρχεται». Θα το μετανιώσετε σκέφτηκα.

Εμείς που βρισκόμαστε μέσα στο σχολείο δεν είχαμε καταλάβειτο τι γινόταν έξω.  Ιδέα δεν είχαμε το που πήγαιναν τους άντρες μας και τα παιδιά μας.  Κατά τα άλλα, οι Γερμανοί κατάκλεψαν, άδειασαν τα νοικοκυριά μας και τα μαγαζιά μας και τα πήγανε στα φορτηγά τους. Αφού τελειώσουν με το πλιάτσικο έβαλαν φωτιά σε όλα τα σπίτια.

….Αγάπη,χαρά και υγεία φιλενάδες και φίλοι ……..

………..ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *