ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………
ΠΕΦΤΑ 9 του Νοέμπρη 2017 . Τσακωνοπαρέα μη .

Τραυματίαι : Γιάννη Ψαρολόγο , Νικόα Μαστοράτση , Στάϊθη Παραστσευά τσε Βατζέλη Φιλιππακόπουλε . Ο τελευταίο με κοφτοί τσε του δύου πούε απο κρυοπαγήματα . Τα κρυοπαγήματα είγκιαει ο πιο ύπουλε οχτρέ για του στρακιώτοι . Ένει περού κάθε αμέρα απουρτέσε νάμου , τσε να μου ένει θυνήχου οτσι ταν ελευτερία οι λαοί νη ένει αποχκίχουντε με αίμα τσε θυσίλε .
Αλησμόνητοι μη είνει αραματοί οι αργακιναί τον Άγιε Κωσταγκή του Σαπουνάτση . Κοντά τουρ ατςhοί έμαει έγκουντε τσε ενεί οι μιτσοί .
Το ράϊδε , ένα τσε τσερέ , έκει υπάρχουντα . Νιε έκει χειρισκούμενε
ο Δηνήτρη Ζαρόκωστα ( Μικέ ) . Έκει εκπέμπουντα , απο το σταθημό του μπι – μπι – σι απο το Λονδίνο . Ατσhα α περηφάνεια , α συγκίνηση τσε ο ενθουσιασμό απο του νίτσε του στρατού νάμου .

ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ . ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ .

…… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *