ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΠΕΦΤΑ τσε 6 του Μάτζη το 2017 ´

Τσι  ενάτθε κουμπάρε ; – Τσι να ναθεί κουμπάρε όα στραβά . Μα το θεό ο’νει αντέχου άλιου ….. – Οι νέοι είνει φύντε , οι γεράδε ου ‘νει πορούντε να νάρωει τα φάρμακα , τα νοσοκομεία ου ‘νει έχουντα φάρμακα , ούτε τσε προσωπικό , ο κόσμο του πολικίλε ένει υποφερίκχου
Ήμαρτον Θεέ μη σάμερε Βρέ ησύχασε ντε ένει αού…..
Ο ‘σει απαρατούμει κουμπάρε ; ο ‘σει έχου τσίπτα άλιου να μ’ αλήερε , απο το καταλάγιασε τσε ησύχασε ;
Τσι να αλήου κουμπάρε ; Σάματσι όνει προφταίνου να ανοίτσου το Τθούμα μη ; πόσιου μάλλον να νιλήου ; Με το πφι ένει ανοίντου το Τθούμα μη με έσει καπακούκχου .

ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ . ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ .
ΠΑΝΤΑ ΜΟΝΙΑΣΤΟΙ ΤΣΕ ΑΓΑΠΗΤΟΙ .
ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *