ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

.

……. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………….

ΠΕΦΤΑ 9 του Αγούστου 2018. ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΟΙ . 

Οι Πρίνου είνει έχουντε αναχλοί σhίντε = 

Τα πουρνάρια έχουν επιφανειακές  ρίζες. 

Γιάκεινη οι χαμοπουρναρίε πρόπερσι με ταν ανομπρία τσεράτθαει .. 

γι αυτό οι θαμνοπουρναριές πρόπερσι με την ανυδρία ξεράθηκαν .. 

Οι κουμαρίε τσαι οι φιλίτςhιου ο παθήκαει τσίπτα .

Οι κουμαριές και τα φελίκια δεν έπαθαν τίποτα .

Τσαι οι ατσιμντάνου  κχοντούτθαει … = 

Και τα σφοντάμια κρατήθηκαν 

Οι Αρείουνε τσαι οι τσίνου τσε έτεοι  νια χαρά .

Οι αρειές και τα σκίντα και εκείνα μια χαρά . 

 οι φτερενίσου , οι κχράτςhαι οι μελέγοι 

Οι αγριοκουκουτσιές , οι κχράτσες (σβέτζες) οι μέλεγοι . 

Μουνταλίε , ρείτσια , ουλιάε , μουρτζίε  = 

Σμυρτιές , ρείκια ,  λυγαριές ,  μουρτζιές . 

Αλιοχράε , αφάνε τσαι αφροκουμάρου … 

Αγριαχλαδιές ,αφάνες και αλαφροκουμαριές. 

Βαθεία είνει  σhιντουτοί ,τα γρούσα νάμου οι σhίντε

Νιε ‘Με κιμούντε του 18  γιορτά νι’ εμε ποίντε .. 

Όμορφο  συνταχινά τσαι κα Πέφτα ……. 

όμορφο πρωινό και καλή Πέμπτη …. 

………….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………….. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *