ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ . ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ
Εξάλλου νιε έτθε ξέρουντε , έτρου δεν ένει ;

……… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……

ΠΕΦΤΑ 8 ΤΟΥ ΦΛΕΒΑΡΗ 2018 . Τσακωνοπαρέα μη

Να μην αλικογκίχετε , Έατθε με το δρόνη ..
ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ να μάθουμε , ένει τσερέ ακόνη .

Θίλοι α Τσακωνική , ένει αρχαία Δωρική
Ενεί όλοι σ’ έμε νιούντε , σα βατσιούλι σε έμε αούντε

Ενεί οι Τεριωτοπούλε , έμε ωραίοι Τσακωνοπούλε
Τα Τσακώνικα ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΕ τσε σ’ έμε τραγουδούντε .

ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ .
……… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……
……………………………….
Να μην καθυστερήσετε , όλοι ογρηγορήστε
Τσακώνικα να μάθουμε , είναι καιρός ακόμηΦίλοι η Τσακωνική , είναι αρχαία Δωρική
Εμείς όλοι τα μιλάμε , σαν νεράκι εμείς τα λέμεΕμείς οι Τυριωτοπούλες , όμορφες Τσακωνοπούλες
Τα Τσακώνικα μιλάμε και όλοι μας τα τραγουδάμε ..
ΚΑΛΟ ΞΗΜΕΡΩΜΑ . ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΟΥ .

ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *