ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

Α Μαριλένα σάμερε θα να μου αφηγηθεί κομμάκι από ταν ιστοριούλα ….

………….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………….
Πεφτα 8 του Μάτζη 2018 . Τσακωνοπαρέα μη .

Οι γλυτσοί μούρε πφι μ’ εμπαήκαει ξινοί .
Από το βιβλίε του Γιάννη του Κορόγου , Διαστσευή τσε γραφτέ τα Τσακώνικα από το Πάνο Μαρνέρη .

Ο φόβο ένει φειάτθου τα έρμα ένει αούα νια σοφά παροιμία .
Έντενη ο φόβο να μου έκει κχοντούκχου μακρύα από τουρ Αχράε του Συτζάε τσε του Μουρίε αν τσε ίγκιαει ατςhέ κειρασμό .
Σε έμαει ορούντα τσε σε έμαει λιμασκούμενα , αλλά ο φόβο τσε το χκιουποκάπρδι μπάτσε τσε να μου κιάσει ο φύλακα ( ο πφογκικό ) ή´ ο νιουκοτσιούρη ίγκιαει κχοντούκχουντά νάμου μακρύα .
Φόβο από το φύλακα , φόβο από το νιουκοτσιούρι , φόβο μπάτσε τσε να μού οράει γκανένα τσε νη μαρτυρεί το διάσκαλε , φόβο να μπάτσε νη μάθωει οι γονείε νάμου . Ο ‘μαει κοτούντε ούτε να ση ζηγούμε . Από μακρύα μονάχα . Λαχταριστέ παράδεισε , ο τσήπο με τα δεντρικά ση τσε τουρ απαγορευτοί σου καρποί .
ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΛΡΟΥΜΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ .
…………… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *