ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ
ΠΕΦΤΑ 7 του Σοτθέμπρη 2017 . Τσακωνοπαρέα μη

Ταν εποχή έτανη α Κυνουρία έκει απομονουτά , τσε α ορεινά τσε α παραλιακά . Ένα παπόρι έκει παρήντα νία βοά ταν εβδημά , απο τον Περαία τον Άγιε Λίδι τσε ο ‘κει αρτσετέ να εξυπηρετεί ολόκληρε τα περιοχή . Αλλά τζε για το Άργος τσε τα Ανάπλι έκει αδύνατε να ζάρε . Μονάχα με του πούε τσε τα αγομούαρα έσα μπορού.
Τότθε οι Τσακώνοι , είγκιαει πρεσσοί δουλέγκουντε , τθο κάμπο τα Αργολίδα . Τον Αγιε Χαράλαμπο , τσε τα Ζωοδόχο πηγή ετσιτάε ο κλήρο να ναθούνει α θαλλάσιε γέφυρα , ανάμεσα τον
Άγιε Λίδι τσε τα Ανάπλι με σταθμοί τα Σαμπακικά ,το λιβάϊδι , το Τερέ τον Αγιε Αντρία τσε το παράλιε Αστρη . ….

ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ . ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ

Σε έντανη όρεγη τα γη
ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ είγκιαει νιούντε.
Τσε ενει θα ση νιλήνουμε
Έμε θέντε έμε πορούντε …
ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *