ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ .. ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΟ . 

Ενα φουστανελά με τρανταχτά φωνά έκει φανακίζου το ξεχαστέ , πολύμορφο τσε αλλόκοτε πλήθος . Συντρόφοι τσε συντρόφισε να μου ένει πρίκουντα το δίτσιε . Να μου ένει κικικρένα α αδιαφορία α περιφρόνηση τσε α αχαριστία απο τα σαμερινά κοινωνία .
Είνει ποίντε ότσι ου είνει νιουρίζουντε νάμου , ότσι ού είνει ξέρουντε νάμου . Ενεί πφι εκχοντούμαει απο τα βάρη τα φτώχεια τόσοι γεννιέ . Ενεί πφι εσταλήαμε νοικοτσουρία .
Αναστάγκαμε καμπτζία , εμπήκαμε οικογένειε τσε αναστάγκαμε όνειρα τσε ελπίδε ,του δύσκολοι Τσεροί . Εζήκαμε φτωχά μα γνήσια , καθαρά τσε αλέρουτα ….

ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ , ΜΕ ΥΓΕΙΑ , ΚΑ ΝΙΟΥΜΟΥ ΑΜΕΡΑ .
ΚΑΜΑΡΟΥΤΣΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΟ ΝΑΜΟΥ ΤΣΕ ΓΙΑ ΤΑ ΓΡΟΥΣΑ ΝΑΜΟΥ .. ..
ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *