ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ
ΠΕΦΤΑ 3 του Αγούστου 2017 . ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ

……ΕΠΙΣΚΕΞΗ ΤΟ ΤΣhΟΥΜΙΑ ….
Γραφτέ απο τον Πάνο Μαρνέρη …

Αγαλιανά , αγαλιανά , σύνταχα με δροσία
αποφασία θίλοι μη , να Ζάου το Τςhουμία .
Το μονοπάκι το παλιέ πάλι για να τςhαχίτσου ,
γιατσί α ζωη ένει λιγοστά να νη ποίου μπρι να φύτσου .
Να άρου το μαγγούρι μη τσε ένα παλιέ ταγάρι
Να θυνητθού πφ’ έμα καμπτζί , νέο τσε παλληκάρι .
Α απόφαση μη άτζε οστά , άγκα το μονοπάκι
Φρέσκο τσε αποφασιστέ, με μπόλικο μεράκι …,..

Αγαλιανά , αγαλιανά , πρωΐ με την δροσιά
Φίλοι μου αποφάσισα να πάω στο Τσουμιά
Το μονοπάτι το παλιό πάλι να περπατήσω
Ειναι η ζωη μας λιγοστή , το κάνω πρίν α φύγω .
Να πάρω την μαγγούρα μου , και το παλιό ταγάρι
Να θυμηθώ που ήμουν παιδί , νέος και παλληκάρι
Η απόφαση πήρε οστά , πήρα το μονοπάτι
Φρέσκος αποφασιστικός με μπόλικο μεράκι …
ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *