ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ
ΠΕΦΤΑ 29 του Σερικχή 2017 . Τσακωνοπαρέα μη .

Τό πρότςhΟύμα ένει τσε έγκεινη έχουντα τα θέση ση τσε ένει θέντα τα δικά ζη αναγνώριση . Άμα οι νοικοτσιουραί είγκιαει ζυμούκχουντε
είγκιαει κχοντούκχουντε λίγο ζυμάρι , νη είγκιαει ζυμούκχουντε για πρεσά ούρα με μπόλικο Άι τσε κχρίνιμα απο το ασκόπουλε .
Νη είγκιαει φκειάντε το σχήμα του παξιμαϊδούτσε νη είγκιαει φταίντε το φούρνε μαζυ με τον άντε . Έκει γινούμενε τραγανέ τσε κχαμπουριστέ , με Ατελείουτε νοστσιμάδα . Α νοικοτσιουρά πφι έκει έχα ζυμουτέ έκει θα φιλέψει ένα ή´ δύου προτσhούματα του γειτόνισε . Δείγμα θιλίας , αγάκης τσε φιλοξενίας για του γειτόνοι το τσαιρέ έτενη .
ΚΑΛΕ ΝΑΜΟΥ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ . ΜΕ ΥΓΕΙΑ ….

έτζετε ως το τηγάνι , ογλήγορα τσε μάνι , μάνι ..

ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *