ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ
ΠΕΦΤΑ 27 του ΑΩΝΑΡΗ 2017 . ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ .

Μετα τα κατοχή το πρώκιου δεκαπενταήμερε του Αμάη μετά τα γιορτά τ’ Άγιε Χριστόφορα έκει τσινούα α Τσακώνικο εκστρατεία με πλώρη όχι τα Κολχίδα , αλλά το πλούσιε κάμπο τα Αργολίδα .
Αργοναύτε γουναίτσε τσε ατςhοίποι , για να ποίουει το μεροκάματε ,να βοηθήουει τα νοικοτσιουρία σου .
Άγρια τσε άγονα τα πλέτερα μέρη τα Τσακωνιά . Ο κάμπο τα Παλιόχωρα ό’κει αρτσετέ για πρεσσοί να ση δεί τα σοϊδεία τα χρονία .
Είγκιαει λοιπόν παλαίγκουντε να συμπληρούνει με τα μεροκάματα τθαν Αργολίδα . Όρπα είγκιαει υπάρχουντα πρεσά ύβατα τσε καθώς ο κάμπο έκει ατςhέ επόμενε έκει να είνει τσε οι καλλιέργειες ατσhοί.

ΚΑ ΝΙΟΥΜΟΥ ΑΜΕΡΑ ΤΣΕ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΣΙΟΙ

Μαζύ θα νη παλαίψουμε όσα μπόϊδα τσ’αν ρέσουμε
Εφόσων έμε αγαπητοί , ενουτοί τσε μονιαστοί.

……….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *