ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ ,

Ο  ταλαιπωρετέ κορμό ση τσε α κουραστά ση καρδία είγκιαει  δεναμούκχουντα επειδή α τσεία α Σταματού έκει αισθανκχουμένα σιγουρία . Σάμερε όμως α τσεία α Σταματού πφι εγύρτσε τα τσέα ση έκει αναστατουτά , έκει θυμουτά , έκει τα πρόθυρα τα συφώρεση . Σε έκει ορούα όα κουβάνα  τσε άραχλα , ότσι έκει θα τσιτάτσει ο ουρανέ να νη πακούει . Τσι κακό με ερέτσε τα κακοϊδύστυχο . Ζάκαει όλοι οι οικονομίλε μη , ζάτσε το κχομπόδεμα , Ζάκαει χατά όα , ότσι έμα έχα μαζουτέ όλοι έντεοι του χρόνου..Έδαρη θα αραμάου αδέκαρε τσε ποίε θα ποί τα κηδεία μη τσε τα μνημόσυνα για να σκωρετθεί α ψιούχα μη ……

ΚΑ ΝΙΟΥΜΟΥ ΑΜΕΡΑ ……. ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ …ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *