ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο


. ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ

Νία χαρά έκει α τσεία α Γιωργού , ούτε αερικά έκει ορούα , ούτε χατέ σε έκει έχα . Απλά ο ‘κει έχα ορατέ ποτέ γυμνισταί ….
Ούτε τσε τότθε πφι επρωτοκιούβε με το Γιώργο , νιόνυθη , ο’κει νατέ ετσιτάπα πράμα .
Ατςhοίποι τσε γουναίτσε , όα τούρλα , με όα τα αμελέτητα τα φόρα … Δέσποινα βάλε τα χέρα ντη τσι χάλια είνει ένταει …Βρε σε οργήστε ο Θεό τσε θα ξερίσει κχάρα να να μου δάει .
Εχάτθε ένα βρατσί να μπέτσωει τα κρίατα σου ;
Να να να κακό νάχερε Γιωργού τσι ξαφνικό έκει έγκεινη πφι ντε ρέτσε ; πφου θα μαζού τα χαρούπια ο τθε αούντε μη ;   ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΠΑΠΝΤΑ
Βοηθήνετε έτεοι πφι είνει έχουντε ανάτζη .

Ενεί Τσακώνικα έμε ΝΙΟΥΝΤΕ , έμε θέντε έμε πορούντε .

……..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ….

One Response

  1. Γειά σου Πάνο, ένι απολύα ένα δοτσιμαστσικό μήνυμα έδαρι.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *