ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ .

Α ΚΟΛΙΟΥΡΑ , Α ΤΕΓΑΝΟΚΟΛΙΟΥΡΑ , ΤΣΕ ΤΟ ΠΡΟΤΣhΟΥΜΑ .

Απο το βιβλίε του Γιάννη Κορόγου. Διασκευή τσε γραφτέ τα ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ απο το Πάνο Μαρνέρη …

Α τσεία α Γιωργού , κα ση ούρα , ενα δειλινέ πφι νιε εμπήκα επίστσεψη , ενάτθε α αιτία να ξεκυλίτσου το κουβάρι απο του παιδιτσοί μη θύμησαι . Να θυνητθού νοσταλγικά τα βιούματα του παληού τσαιρού . Ερέκα τα τσεία μη ταν άκρα τα αυλή.
Έκει κασημένα σε ένα σκαμνί , τσε ο σοφρά δίπα ση .
Α κχιάνα ταν ικχάρα τσε απανούσε α πάκα . Α κχάρα έκει πρεσιου σιγανά . Α τσεία έκει φτένα κολιούρε , τσε ενώ εκει φτένα τα νία έκει πράσα ταν άβα το σοφρά . Έκει αναποδογιουρίζα τα κολιούρα τα κολιούρα με τέχρα τσε σβελτάδα , για να μη δάει .
Όσιου να φταθεί α νία έκει έτοιμο α άβα για φτάμα .
ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ . ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ .

Εκχαμπάκα Άγιε Λιδι , τασ’ του βράχοι ενα στολίδι .

…….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *