ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …..
Πέφτα 2 του Νοέμπρη 2017 . Τσακωνοπαρέα μη

Αψήφιστα μη ν’ αρίτσετε , μον ποίετε το κάτσι
Τα γρούσα να τσινήουμε , να μπάει το αβάτσι .

Αγάλι μα τσε σταθερά , δίχως τρικλοποϊδίλε
Όλοι μαζύ τσ’ αγαπητά ,δίχως γκιχτοί τσ’ αηδίλε.

Όποιε γρούσα έσει νιού θα ποίερε τσε λάθη
Μα με δίχως λάθη θίλοι μη γκανένα ο θα μάθει

Λοιπόν ντροκή κολέγοι μη , ο ‘νει να προσπαθείρε
Ντροκή ένει Τσακώνοι μη , ταν άκρα να σ’ αφήρε.
………………………………………………………….
Αψήφιστα μην το πέρνετε και κάνετε το κάτι
Τη γλώσσα να κινήσουμε να μπει πια στο αυλάκι

Αγάλι μα και σταθερά , οι τρικλοποδιές να λείψουν
Όλοι μαζυ κι αγαπητά μ δίχως μπηχτές κι αηδίες .

Μια γλώσσα όταν μιλάς, θα κάνεις κάποια λάθη
Μα με δίχως λάθη φίλοι μου , ούτε ένας δεν θα μάθει .

Ντροπή λοιπόν φίλοι μου , δεν είν’ να προσπαθήσεις
Ντροπή φίλο μου Τσάκωνες είναι να την παραγκωνήσεις ….

Όμορφο ξημέρουμα τσε κα συνταχινά κολέγοι τσε κολέγισε μη ….

………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *