ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ .. Α ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΝΟ.

Κουβεγκιάζουντε τσε χασκάρουντε , εσυνεχείε α τσεία α Γιωργού , αούντε , ξανά αούντε ,τσε ποτέ ου ‘νει τελειούκχουντε . Νία παληοτηλεόραση ανοιτθά συνέχεια .
Μετά τα μεσάνιουτθα ένει κλείνα , πφού να τθάει τα σύνταχα να ποί δουλείε . Οι Συτζάε σάτση είγκιαει γιομάτοι , το ίιδε τσε οι αχράε . Ο ‘σει αούμη φαήκαμε κάνα φρούτη ; Άμα ζάει ο καψοΝικόα έχε κα άϊδεμής ας ένει κα ο μανάβη …
Αααα τσεία , να μη ση θέλουμε όα δικά νάμου , απογήμα , είνει έχουντε διτσαιούματα οι σαμερινοί γουναίτσε , είνει θέντε του βόλτε σου , του παρέε σου , είνει ποίντε κοινωνιτσοί σχέσε , είνει θέντε να φιλοξενήνουει….

ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ . ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ.
ΝΑ ΕΜΕ ΠΑΝΤΑ ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΤΣΕ ΜΟΝΙΑΣΤΟΙ..
….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *