ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..
ΠΕΦΤΑ 19 του Οχτώβρη 2017 . Τσακωνοπαρέα μη .

Γιώργο Μανούσο ( Φάβα )
Νικόα Χρήστου Τριανταφύλλου ( Ροσκοσόν )
Στάϊθη Νιχάλη Ζαρόκωστα, Παναγιώτη Νικόλα Μανούσο ( Ράτσα )
Οι αϊθήνε Γιώργο ( Βρακά ) τσε Γιάννη ( Καρπούτσο )
του Δήμου Μανούσου .
Δημοστένη Νιχάλη Πολίτα ( Μότθη )
Κώστα Σταύρου Σουλιώτα
Γιάννη Σταμάκη Αλευρά ( Αλευρόγιαννη ) ο σϊθή ση :
Δήμο Αλευρά αξιωμακικό πφι εσκωτθούτθε με το βαθημό του ταγματάρχη τον εμφύλιε το 1947 τα Άγραφα …
Χρήστο Κορόγο ( Μίγκα ) , Στράτη του Λία Ναρνέρη ( τσείε μη )
Οι αϊθήνε Γιάννη ,Δηνήτρη , τσε Γιώργο Τσουκάτε .
…………………………………………………………………………
Καλέ ξημέρουμα τσε κα Πέφτα . Βοηθήνετε όσιου πλέκιεριου έτθε πορούντε τσε μπρι απο όα τα γρούσα νάμου .

………….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……………..

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *