ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….. 

Πέφτα 19 ΤΟΥ ΑΩΝΑΡΗ 2018 . Α Τσακωνοπαρέα με του νέοι . 

Ετςhαχίτσερε σάμερε ;= έτρεξες σήμερα ; 

(Το h εδώ τοποθετήθηκε διότι το(  σ )έχει βαθειά προφορά προσέξετε βιντεάκι ) 

Έσα έγκου ογλήγορα ;= επήγαινες γρήγορα ;

Ο ‘μα δρανήντου τσιόα ; Δεν (πιλάλαγα) κιόλας 

Άτζερε κανία ανάσα ;= επήρες καμμιά ανάσα ;

Ένει δρανήντου = τρέχω γρήγορα(πιλαλάω)

Κχίπτα ο σταμακία. = πουθενά δεν σταμάτησα 

Νι άτζερε μονοφούσι ; = το πήρες ( ασταμάτητα  ) 

Ο ακιστάτθερε μπίτι ; Δεν κουράστηκες καθόλου 

Ακιστάμα ; Εξεθεούμα ο ‘σι αού πιο κά .= 

Εκουράστηκα ; Εξεθεώθηκα δε λές καλλίτερα .

Τότθε να ξαποσταίνερε  κάκια κάκια .= 

Τότε να ξεκουράζεσε  κάπου κάπου . 

Ποτέ ο θα ακισταθού τα γρούσα να νιλήνου 

Με ‘νάτθε χούι έδαρη τσαι μπίτι ο θα νι αφήνου. 

Ποτέ μου δεν θα κουραστώ την γλώσσα να μιλάω 

Μου έγινε συνήθειο , καθόλου δε τ’ αφήνω ….. 

ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ . ..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *