ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ . ΟΙ ΚΟΥΜΠΑΡΟΙ . συνέχεια με τον ΠΑΝΟ ΜΑΡΝΕΡΗ ….

Όνει έχου ράϊδε, είγκιαει έχουντα ένα τα καμπτζία, ένα σαράβαλε , νία έκει αούντα ταν άβα όκει αούντα , κα κα όνει ξέρου κιά νη νη έχουντε βαλτέ ….                                                                                    – Τελος πάντων θα ντη σ’ αλήου ογλήγορα – ογλήγορα , γιατσί ένει θέου να Ζάου να αρίου …………       – Έσει έχου ακόνη ούρα , για λέγε …. – ΕΜΕ υπόδουλοι κουμπάρε …. -Ααα ετίου ντ οργήστε ο Θεό , ντε εςhούβαει οι εμαλοί.. Ποίε να μου υποδουλούτσε βρε κουμπάρε ; τσι έσει αού ;                               – Το κράτη .. – Ποίε  κράτη ; .. – Α Πατρίδα νάμου , α χώρα νάμου , α Ελλάδα ……….                                   – Άαα  εζάτσερε του πορείε ντη εκιού…….

ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ . ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ..ΟΜΟΡΦΟ ΠΕΦΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΙ ΝΑΜΟΥ ….

ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *