ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

. Τσακωνοπαρέα μη

Από το βιβλίε του Γιάννη του Κορόγου . Διασκευή τσε γραφτέ
τα Τσακώνικα απο τον Πάνο Ναρνέρη .
…… ΦΟΥΡΝΟΙ ΠΦΙ ΟΥ ‘ΝΕΙ ΚΑΠΙΝΙΖΟΥΝΤΕ ….

Του παλαιοί χρόνου σε νία σπο του ταχκιτσοί επισκέψαι τα νύιθη , τα τζέα του γαμπρού α πρώτε δοτσιμή για να δενάτσει ταν αξιοσύνα ση , έκει το ζύμουμα τσε το φτάμα του άντου το φούρνε . Αμα σε έκει έγκα κα τσε ο άντε έκει καοζυμουτέ τσε αφράτε τότθε νη είγκιαει θεωρούντε Άξιε τσε προκομένα νοικοτσιουρά . Άμα έκει αποτυχαίνα σε έντανη τα δοτσιμή , τότθε τα πεθεριακά είγκιαει στραβομουτσουνήντα τσε α νύιθη έκει σταμπαρισκουμένα σαν ανεπρόκοπο , νοικοτσιουρά .

ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ..

Εα να ζάμε το Τερέ , πφι ένει ωραίο όλε το Τσερέ

ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *