ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

Τσακωνοπαρέα μη .( Οι κουμπάροι ) με το ΠΑΝΟ ΜΑΡΝΕΡΗ 

-Τσε εζού κουμπάρε , κχάμποσα άλιτα , άρτουμα , Άι , τσε να θίου τσε κάνα ζιγούρη .
-Από παράδε κουμπάρε ο’νει έχου αλλά ότσι άλλιου απο τα φτώχεια μη , να νη μεριατθού…
-Χρυσά καρδία έσει έχου βρέ κουμπάρε , μάαμα…
-Όα κα , κανόνισε εκιού να νη ποίουμε , να ναθεί ..
-Να αλίουμε τσε τουρ άλλοι τςhοπαναραίοι , όλιου τσε κάτσι θα δούνει τσε έτεοι από τα φτώχεια σου
-Βού έσει κουμπάρε ; – Ναι κουμπάρε μη ναί .- Τσε επαθήτσερε ;
-Αχ βρε κουμπάρε μη αφού έσει ξέρου τσι με έσει ρωτού .
-Ναι ένει ξέρου πφι να μην έμα ξέρου.. ξέρου ένει …

Κα νιούμου αμέρα . Πάντα με ΥΓΕΙΑ .. ΑΓΑΠΗΤΟΙ τσε ΜΟΝΟΙΑΣΤΟΙ ΝΑ ΕΜΕ..                                              ΒΟΗΘΗΝΕΤΕ ΟΣΟΙ  ΕΙΝΕΙ ΧΡΑΕΙΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ  ΤΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΝΙΟΥΜΟΥ ..

ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *