ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ .
ΠΕΦΤΑ 12 του Αωνάρη το 2017 , ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ

Βοτανοθεραπευκιού α μαμμού α Κορογού . Όπφουρ ένει διαδουτέ απο Τθούμα σε Τθούμα τσε απαραματέ έκει έχα βοηθητέ πρεσέ κόσμο , απο αρρώστσειε , από ντούματα , τσε πληγάε . Έκει έχα βότανα για τουρ αλλεργιτσοί , για αναιμιτσοί , για αρτηριοσκληρώσε , για δίχο , για γρίπη , για δηλητηρίαση , για ζάχαρε , για έλκο , τσε για δυσκοίλιοι . Βότανα για τα καρδιά , το σhκώκι , για πέτσhε τα νεφρά , για του νευριτσοί τσε το κυκλοφοριακό . Έκει έχα βότανα για δάματα τσε για τσεντρίσματα απο μελισσάε , τσhινάε , σhκούρτσοι τσε Ουϊθίουνε .
ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ .
Να έτθε χαρούμενοι τσε να χαμογελήνετε .
…. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *