ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

Τσακωνοπαρέα μη …
…… Ο ΧΡΙΣΤΕ ΑΝΑΣΤΑΤΘΕ ……

Ο ‘ κει νιούμενε τσίπτα άλλιου Τάσου το μαγαζί παρά το χαζοκούκι . Έκει βασιλέγκα α παγουμάρα τσε α μουγκαμάρα .
Τσε να έκει μπαήνα το ξουστάγι α Μαριγώ τσε τσι !
Ούτε κουβέντα πλέα ούτε τσίπτα … Εδούτσε ο Θεό όμως τςε κάποιερ αμέρα α Θοδωρού εφαγκήστε ταν αυλή . Τα μανάρια όα βιάζουντα (βρήντουντα ) διψαστά τσε κεινατά. Α Μαριγώ εμπήτσε το Σταυρέ ση ( Δόξα νάχει ο Θεό) ντε ένει ορούα επιτέλους τάτσου απο τα τζέα ! Κάψο Θοδωρού Ανοιξιάτσιχοι αμέρε τζε εκιού έσει Τάσου κλειστά ;”
ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ . ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ
……ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *