ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………
ΠΕΦΤΑ 1 του Φλεβάρη 2018 . Τσακωνοπαρέα μη .

Μετα απο κχάμποσοι μήνοι νιε σαμαρούκαμε . Έμαει έχουντε όλοι αγωνία , μπάτσε τσε ο δετθεί το σαμάρι , αλλά ο Αμερικάνο νιε καοδέτθε .. Ο Νιχάλη ο Κατή απο τον Άγιε Λίδι έκει ο Σαμαρτζή . Οξόν απο Σαμαρτζή έκει τσε καλέ πεταλουτή. Τα πανούρια ,
α γκιτσία , α μπροστολίνα , τα μπαλτούμια όα τσαινούρτσια .
Νία χάντρα για τον εψιλέ τσε ένα φυατθέ , αραματά απο τον
επιστρατευτέ Μάρκο κρεμάσταει τθο κακίστρι του Αμερικάνου .
Καμαρουτέ εκοκιάε ο Αμερικάνο απο τον Άγιε Λίδι . Από Όρπα τσε πέρε σε όλοι του δουλείε απουρτέσε ο Αμερικάνο , τθο όργουμα , τθο καμάκι , τθαν άουνα τθο κουβάλημα ….
ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ . ΑΓΑΚΗ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΕ ΝΙΟΥΜΟΥ .
……… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *