ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

Θιλενάδε τσε θίλοι . Τσακώνισε , Τσακώνοι , Τσακωνόπουα ..

www.tsakonika.online . Ορεγη ένει α τσαινουρτσία τσέα ,για τα Τσακωνοπαρέα ….

Ορεγη θε να γράφετε , Τσακώνιτσοι ιστορίλε

να έμε υπό στέγαστρε τσε όχι του πορίλε..

το όμορφο κονάτσι νάμου , οα α παρέα νάμου

με νια γρουσα δικά νάμου ,είνει τα Τσακώνικα νάμου

Εμε ποίντε όλοι αγώνα ,έντενη ένει  ο κανόνα

απ’ το νέο το κονάτσι τσε το σκηνικό να άτσει .

Έατθε καλοί μη θίλοι , όμε κίντε χαμομήλι

θε να κίουμε κρασάτσι , τσε να αλήουμε τραγουδάτσι

Σου είπα μάνα για να νιάμε , για χορέ ολοι να τθάμε

να χορέψουμε συρτέ, όμορφο ατθαϊστέ

Το τραγούϊδι Πανο άλλε τσε κρασάτσι λίγο βάλε

λίγο για να ντρεουθούμε τσε για να μερακλουθούμε ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *