ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……. 

Πέφτα τσαι Παράστση 26 τσαι 27 του Μάτζη2020:

Α Τσακωνοπαρέα 

 Κορωναϊό ο πλανητάρχα .. του Πάνου Μαρνέρη . 

Τουρ 21 του Απρίλη το 1967 έμα έγκου τθο Γυμνάσιε  τθον Άγιε Λίδι. 

Έτανη τα συνταχινά εζάκαμε το σκολείε  τσαι αφού εντούτσε το κουδούνι  εμαζούμαει όα τα καμπτζία τθο προαύλιε. Έμαει περίπου τθα 700 ίσως τσαι πλέτερα καμπτζία τθο Γυμνάσιε τσαι τθο Λύκειε. 

Εμαζούμαει επέκαμε τα συνταχινά προσεφτσή τσαι απέ ο

Διευθυντή ενιλήτσε νάμου . Επέτσε νάμου ότσι εκυρήχτε στρακιωτσιχό νόμο τσαι να φύτσουμε, να ζάμε του τσέλε νάμου .. να μη τσhιάχουμε όλοι μαζουτοί  Μονέ δύου δύου, τςhεί το πρεσιού. Μετά από τουρ εφτά α ούρα απογορευτά α κυκλοφορία για μιτσοί τσαι ατσhοί .. 

Ο ‘νι θυμούμενε για πόσοι ναμέρε εγχοντούτσε. 

Γιατσί  νιε γράβα έγκεινη. Γιατσί μιτσί καμπτζί τότθε ενιούκα ένα αόριστε φόβο , νία ανατσhιχία ενιούκα απροστάτευτε. 

Έδαρη το Μάτζη του 2020 το ιίδε .  ΟΚορωναϊό ένα αόρατε δικτάκτορα νά μου εκλείτσε όλοι τάσου με τα ιίδα απαγορευκικά μέτσhα ….ένι νιούκχου τον ιίδε αόριστε φόβο ταν ιίδε ανατςhιχία

τσαι απροστάτευτε μπίτι για μπίτι … 

Ο Κορονοϊό  ένι λοιπόν ο πλανητάρχα Δικτάτορα …πφι ένι σκορκίχου το Θάνατε τθο διάβα σι… 

Είνι γραφούμενα πρεσσά σχόλια τσαι άβα διάφορα .. 

Α αλήιθα ένι νία  ότσι ο ‘νι υπάρχου ένα τάνου το πλανήτα πφι να μην νιούτσει έντενη τον αόριστε φόβο, ταν ανατςhιχία… 

Καλε ξημέρουμα …. ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΕ ΝΑΜΟΥ … 

       …….,,,,ΕΜΕ ΑΡΑΜΟΥΝΤΕ ΤΑ ΤΣΕΑ …..

……….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….. 

………………………………….

Στις 21 του Απρίλη το 1967 ήμουν στην τρίτη γυμνασίου στο Λεωνίδιο. Εκείνο το πρωινό πήγαμε στο σχολείο και αφού χτύπησε το κουδούνι μαζευτήκαμε όλα τα παιδιά στο προαύλιο, ήμασταν περίπου στα 700 ίσως και περισσότερα παιδιά στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Μαζευτήκαμε λοιπόν είπαμε την πρωινή προσευχή και μετά ο διευθυντής μας μίλησε . Μας είπε ότι κηρύχθηκε στρατιωτικός νόμος και να φύγουμε να πάμε στα σπίτια μας, να μην περπατάμε όλοι μαζεμένοι μόνο δύο δύο τρεις το πολύ.Μετά από τις εφτά η ώρα απαγορευμένη η κυκλοφορία για μικρούς και μεγάλους.  

Δεν θυμάμαι πόσο καιρό  κράτησε. 

Γιατί το έγραψα αυτό γιατί μικρό παιδί τότε, ένιωσα έναν αόριστο φόβο, μια ανατριχίλα, ένιωσα απροστάτευτος. 

Τώρα τον Μάρτιο του 2020 το ιίδιο  Ο Κορωναϊός ένας αόρατος δικτάκτορας μας έκλεισε μέσα με τα ίδια απαγορευτικά μέτρα . Νιώθω τον ίδιο αόριστο φόβο την ίδια ανατριχίλα και  απροστάτευτος τελείως .

 Ο κορονοϊός λοιπόν είναι ο πλανητάρχης δικτάκτορας που σκορπά τον θάνατο στο διάβα του …» 

 Γράφονται πολλά και διάφορα.. Η αλήθεια όμως μία 

Δεν υπάρχει ούτε ένας επάνω σε αυτόν τον πλανήτη που να μην νιώθει αυτόν τον αόριστο φόβο, αυτή την ανατριχίλα .

Καλό Ξημέρωμα .. ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΜΑΣ …

……..ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ……

         ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ….. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *