ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΕΜΕΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ;
ΠΑΡΑΣΤΣΙ 8 του τςhυγητη 2017 .ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ .

Τέσσερι ούρε ταξίδι . Με βορία με Νοτία με καθούρια ή´ με κουνέγκη .
Οι επιβάται πλέτεροι απο 50 -60 τον αριθμό . Πρεσοί απο τα ορεινά χωριουδάτζα του Κοσμά , Παληοχώρι , Πατανάτσι , Άγιε Βασίλη , Τσιτάλια. – Πελετά , Μαρι – Πουληθρα , Άγιε Λίδι , ΤεροΜέανα , Σαπουνάτσι με εισητήριε 15 δραχουμέ είγκιαει κιάντε θέσε το κατάστρουμα . Του διακοπαί τα Χριστούγεννα τσε τα Αμπρία τα καΐτσια είγκιαει γεμήντα με δάσκαλοι τσε μαθητόκοσμο . Το ιίδε τσε μετά του γιορτέ . Οι επιβάτοι είγκιαει έχουντε τουρ αποστευέ  σου.
Κοϊθίνια , ταγάρια , μαντινέλε , τσε χάρκινα κουκία .
Κια έκει έγκου έτενη όλε ο κόσμο ……..
Καλε ξημέρουμα με ΥΓΕΙΑ

Τσακώνικα τα Μέανα , Σαμπακιτσή νιλήτε
Σίταινα τζε Γαστένιτσα , μπίτι να μη σ’ αφήτε
…….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …..
´

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *