ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

………… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..
ΠΑΡΑΣΤΣΙ 8 του ΔΕΤΣΕΜΠΡΗ 2017 . Τσακωνοπαρέα μη

Μπορεί άμα είγκιαει τςhούντε έτεοι κίσου από  σε ‘ νεί να είγκιαει ψοφούντε . Ένα πλαστικό πιατάτσι , κηρούνι μίςhα τσε μαχαίρι . Νια πλαστικά λεκανίδα για όλοι του δουλείε . Να κχριστού με ενεί , να κχρίσουμε τα ίιτα νάμου ,τσε να ξεθρεμούμε . Νία μιτσά περιγραφή τα ΒΙΛΛΑ ΜΑΡΝΑ …..
Απότσου έκει έχουντα ξουστάγι με ξύλινε κάγκελε . Νια βοά έμα ακχουγκίχου τάνου τσε εκατςhιούτθε. Ο ‘νει ξέρου πφού αλλά επροσγειούμα με του πούε . Ένει δενάχουντα ολτσι εκουήα , γιατσι ο αϊθη μη ο Δήμο α χαστουκιάε το Μανώλη το Λάτση ( Νολια το συμμαθητή μη τσε καλέ μη θίλε ) , γιατσί λανθαστά βέβαια , ενομίε ότσι με ετήβε. Τα καμάρα έκει Βάνου ο Κρανιά τα ζώα ση .

Να έχετε ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ Τσακωνοπαρέα μη …

Τσε α γρούσσα νάμου ετσιτάε . Ετσιτάε τσε λαβούτθε
τσε Τάσου το κχαβούκι ση λιγάτσι εμαζούτθε .
Να νη δεήμε τα πληγά με βότανα να νη γιάνουμε
Τσε Τάσου απ’ το καβούκι ση θίλοι μη να νη μπάλουμε …..
……. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *