ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ .
ΠΑΡΑΣΤΣΙ 29 του Τςhυγητή 2017. ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ .

Ο Λία ο Λαλουδάτση ( Καλαμάτα ) τσε ο Νιχάλη ο Ποδόλη ( Μασαλέα )είγκιαει οι πιο γνωστοί κουμανταδόροι . Απο του
Σαπουνάτσι έκει ο Γιώργο Μαστοράτση (Παπουλάκο )
Ο Γιώργο ο Αλευρά , ο Κώστα ο Τουρλεντέ ( Ντινέζο ) τσε ο
Χρήστο ο Μένη . Οι πρωτομαστόροι το χκήσιμο , ο Νιχάλη ο Λαλουδάτση ( Πενταφούντη ) ,τσε ο Νιχάλη ο Παραστσευά .
Οι κουμανταδόροι τα Τσακώνικα ( α Μάτη ) μαζυ με 8-10 ατςhοίποι είγκιαει το τσούρμο τα επιχείρηση .
Είγκιαει ανοίντουντε νία γούρνα , το λεβέτα , 3-4 μέτςhα το πράτυ τσε 1 1/2 με 2 μέτςhα το βάθη .

ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ ΤΣΕ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΕΝΑ ΟΜΟΡΦΟ ΠΑΡΑΣΤΣΙ .

Για οράτε , για οράτε , ταν αράδα τσε εμού ‘μπάτε
Τα ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ νιλήτε τσε εμου μπίτι μη σ’αφήτε …

…….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *