ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

…………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….
Παράστσι 27 του Οχτώβρη 2017 . Τσακωνοπαρέα μη .

Νησιτσοί βρετθοί ως το κόκκαλε , έμαει τσιτέντουντε για ύπρε τάσου τα αντίστςηνα τα χιλιοτςhουπαϊστά πφι είγκιαει τςhάχουντα υίο από όλοι του μερίλε .
Εσούκαμε τα Κακαβιά τα ΕλληνοΑλβανικά σύνορα . Άγκαμε εντολή να προχωρέμε . Οα α διαδρομή με του πούε ως ταν Πρεμετά τσε τα Κλεισούρα . Απο Όρπα τα Μεντικουράνη ως το ύψουμα Σεντέλι .
Τα νιούτθα αραμάκαμε το υπψουμα τσε ταν αμέρα έμαει ανοίντουντε αμαξουτά πορεία για ταν Κλεισούρα τσε αντιαρματικό χαντάτσι μακρυού 7 μέτςhια πρακιού 5 μέτςhια τσε βαϊθού 3 νέτςhια .
Το πεζικό νάμου έκει απουρτέσε νάμου τσε να μου έκει προστατέγκουντα απο τουρ Ιταλοί πφι είγκιαει πρεσιου κοντά …..

Να περαήτσετε κα ταχία , να έχετε ένα όμορφο τσε δημιουργικό Παράστσι .

Ενει καμπτζία έμε πορούντε
ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ όλοι έμε ΝΙΟΥΝΤΕ
Τσε για προσέχτε ….
Όσοι τα Γρουσα ούνει νιούντε
Θα πάθουει δουλείε με φούντε…….
………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ……….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *