ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ .

Έκει αούα τσε ξανααούα , έκει ποία το Σταυρέ ση τσε έκει δία  βαρείε κατάρε . Μακάρι να έκει ανοίντα α Γής να νη κατακιεί , με το κακό  πφι νιέ ερέτσε  . Ποίερ έκει περιμένου τέτοιου κουβάνιου χαμπέρι ;  Τσι ενάτθε όμως ; Γιατσί α τσία  α Σταματού έκει τόσιου αναστατουτά ; Ποίε νιέ αναστατούτσε τόσιου πρεσιού ;  Όκει άβα απο τα τσάδεφό ση ταν Τσιουράνα . Α τσάδεφό ση πάντα νιε έκει ενημερούκχα για όα τα Νέα , νια πφι έκει έχα τσε τηλεόραση . Νιε ενημερούτσε λοιπόν , ότσι απο ταν άβα χρονία α δραχουμή όκει θα έχει πέραση τσε το ευρώ έκει θε να άρει τα θέση ση ..

ΚΑΛΕ ΝΙΟΥΜΟΥ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ …. ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ…. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *