ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ

Εμπήκα τόσε κόπο για να μόλου , εστσέφτε απο Τάσου ση α τσεία .Θα ση γιουρίσου το κισινέ μη τσε θα μαζού όα τα χαμόγια , έτρου να μη ση ορήνου τσε κοασκούμα….
Τσε αρχινήε να μαζούτσει τα χαρούπια . Οι φωναί , τα γέλια τσε ένα  τακ -τακ -τακ νιε άγκαει τουρ εμαλοί . Γιουρήε τσε σε οράτσε να έχουει δύου στροτζυά πράματα , σα μιτσά παστσιράτζα τσε κοπανίχουντε ένα τοπάτσι πότε τον ένα τσε πότε την άλλε τσε α γύμνια γύμνια .Θεόγυμνοι Ουουου Εωνη !! Όνει σούνα α γύμνια σου είνει θέντε τσε παιγνίδια ξαφνικό να ση μόλει !!!κοτζιά μη όνου εστσέφτε : ΒΟΗΘΗΝΕΤΕ ΤΟΥΡ ΑΝΗΜΠΟΡΟΙ..
.
ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ΝΙΛΗΤΕ…. ΤΑ ΓΡΟΥΣΑ ΜΗ ΝΗ ΑΦΗΝΕΤΕ

ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ . ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ .
……..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *