ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ . συνέχεια τα ιστορία μετον ΠΑΝΟ ΜΑΡΝΕΡΗ . 

Ενάμα κοντά τα σhίντα του βράχου πφι ένει χκιστέ το κάστρι , όρεγη τσε πρεσοί αιώνε , αλλα ο ‘νει έχα ταν ακριβή μερομηνία .
Το βιβλίε τα ζωή μη ένει έχουντα πρεσσοί σελίδε , άλλοι γιομάτοι χαρέ , άλλοι γιομάτοι κίκραι ,στεναχώριε τσε σεκλέκια τσε άλλοι με ατςhοί δόξε .. Ενιουρήα όλοι τουρ αλλαγαί του τόπου , απο το τσαιρέ πφι έκει ατσhά ερηνία όρεγη το Κάμπο (Παραλία ) ως έδαρη με το πρεσέ κόσμο , τα πολυκοσμία ..
Κάκια – κάκια α’μα ο ύπρε με έκει αρίκχου βαρεία , τότθε το μελτέμι έκει αποούντα το αφριστέ ση τσύμα , να μη βρέτση του πούε για να ανεμουθού εφιαλτικά , απο το βαρειού μη ύπρε .

Καλε Ξημέρουμα ΜΕ ΥΓΕΙΑ .ΝΙΛΗΝΕΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ΚΑΘΕ ΑΜΕΡΑ . ΠΑΡΑΤΣΙΝΗΤΕ ΤΣΕ ΤΟΥΡ ΑΛΛΟΙ . ΕΜΕ ΕΧΟΥΝΤΕ ΥΠΟΧΡΕΟΥΣΗ .ΒΟΗΘΗΝΕΤΕ ΤΟΥΡ ΑΝΗΜΠΟΡΟΙ

…….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..
ΝΑ ΕΤΘΕ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΤΟ ΟΤΣΙ ΕΜΕ ΚΑΜΠΤΖΙΑ ΤΑ ΤΣΑΚΩΝΙΑ…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *