ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

Τσακωνοπαρέα μη .

Α τσεία α Γιωργού , παρα του πρεσοί τσε σκληροί χρόνου πφι έκει ποτσουτά πφι έκει ποτσουτά τουρ ίςhαι ση έκει κχοντούκχα ταν παράδοση , τα έθιμα τσε του τρόποι ζωής του τόπου . Με έτεοι ενάτθε , με έτεοι ατςhαιρέντζε τσε με έντεοι άκει να πεθάνει .
Με δούτσε τον όγο να θυνητθού ταν κολιούρα , ταν τεγανοκολιούρα τσε το πρότσhουμα . Τα παιδικά μη ηλικία ειπγκιαει τα πιο νόστσιμα τσε πρόχερα αντοκαταστσευάσματα . Αμα είγκιαει τςhούνενα σhονιστά έλκει ακόνη ότσι το πιο καλύτερε .
ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ ΣΕ ΟΛΟΙ ΝΑΜΟΥ . ΤΣΕ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ..

Τσε μετά Σαμπακιτσή , ψαροχώρι μη μιτσή

…….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *