ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ
ΠΑΡΑΣΤΣΙ 21 του Αωνάρη 2017 Τσακωνοπαρέα μη .

Αμέτςhητοι οι καϊτσίε απο κάρβουνα για ταν αχόντακχο Αθήνα . Ίσια πφι σε ονομάνει ( κάρβουνα ο θησαυρέ ) . Το Περαία αφου είγκιαει ξεποτσουκχούμενα τα καΐτσια έκει πρέπουντα να ξαναποτσουθούνει μα πράματα για τα μιτσομάγαζα τα Τσακωνιά .
Ο Γιάννη ο Παπαμιχαλόπουλε έκει ο προμηθευτή σου . Όα σε έκει έχου . Απο τα κυριούτερα ως τσε τα παραμιτσά : Καρφοπέταα , νέματα , δέμα για τροιχίλε , τόπια υφάσματα τσε τσhέρβα .
Άμα α Παληόχωρα ό’κει έχα κα χρονία , τότθε τα πρώτε θέση είγκιαει έχουντα τα άλυτα τσε τα κουτσερά. Το χεινόπωρε είγκιαει κουβαούντε πάλι με τα καΐτσια το μούστε απο Μέγαρα τσε Αίγενα .

Καλε Ξημέρουμα . Να έατθε όλοι κα .

ΕΔΑΡΗ ΤΟ ΚΑΟΥΤΣΕΡΙ , ΤΑΣ’ ΤΑ ΤΣΑΚΩΝΙΑ ΤΑ ΜΕΡΗ
ΟΚΙΑ ΖΑΜΕ ΟΚΙΑ ΚΑΤΣΑΜΕ , ΤΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ΘΑ ΝΙΑΜΕ

………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ……….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *