ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

. ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ
…….ΟΧΡΙΣΤΕ ΑΝΑΣΤΑΤΘΕ…..

Θεέ μη τσι κατατζία ένει έντανη ! Γιάκεινη Θεέ μη , για έντεοι όλοι του παραξενίλε εσκαπεκίερε πρεσιού ψεά τον ουρανέ
τσε θα ξερίσερε κχάρα να να μου δάρε !!! Ο θα έχερε τσε άδικο , τσι να αλήου …Για να μη νη στεναχωρέψει πλέκιεριου , α Θοδωρού άε σταθιμό , μα έντενη έκει χειρούτερε :
Ατσhοίποι τσε γουναίτσε με γυμνοί κορμοί ένα κουβάρι σάματσι είγκιαει νιόγαμπροι . Φουντούκχουντα το πάθος το ερωτικο αναμεταξύ σου , φουντούκχα απο αγανάχκηση τσε α Μαριγώ . Ούτε νία μπούκχα απο το καφέ ση ο γκίτσε τσε αμα έκει μπαήνα απο το πόρε εκοντοστάτθε , τσε εφωνηάε . Όρεγη είνει γινούμενα τα Σόδομα τσε τα Γόμορα , άρε νη χαμπάρι Θοδωρού !
Εβαλήτσερε το Διάβολε τα τζέα ντη , ούτε α κόαση ο θα ντη χωρήνει πλέα θα βρυκοατσιάσερε κακοϊδύστυχο ! !!
Εφύτζε τσε ο ξανα πατήστε ποτέ . Ο Διάβολε επφίρτσε το πφράμα ση τσε εχουρίε του γειτόνισε τσε Θιλενάδε ….

(… το τέλη τα ιστορία νάμου ….)

ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ …. ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ …….
…. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *